ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เหล่านี้จะกำกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ที่แอร์นิวซีแลนด์เป็นเจ้าของและให้บริการ รวมถึงเว็บไซต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแอปพิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่”
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 19 มี.ค. 2561

ในการใช้งานเว็บไซต์ของแอร์นิวซีแลนด์ หรือการดาวน์โหลดหรือการใช้งานแอปพิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแอร์นิวซีแลนด์ ท่านยืนยันว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ และต่อแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวของแอร์นิวซีแลนด์ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลง โปรดหยุดใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดแอปพิเคชันของเรา

ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่าน

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อนุญาต

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์ ข้อมูลสำคัญ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม

ข้อจำกัดการรับผิด

ความเป็นส่วนตัว

คำสงวนสิทธิ์

กฎหมายแห่งประเทศนิวซีแลนด์มีผลบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

การตีความ