การเดินทางกับแบตเตอรี่ลิเธียม

รายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางกับเที่ยวบินของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม ไม่ว่าทั้งแบตเตอรี่สำรองหรือที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์

โดยสายแต่ละท่านสามารถนำอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เคลื่อนที่ติดตัวได้ไม่เกิน 15 ชิ้น เช่น กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป แท็บเล็ต ฯลฯ และแบตเตอรี่สำรองสูงสุด 20 ชิ้น ข้อกำหนดของเราขึ้นอยู่กับระดับของวัตต์-ชั่วโมงหรือปริมาณลิเธียมเป็นหลัก ตลอดจนชนิดของแบตเตอรี่

แบตเตอรี่และเซลล์ต้องเป็นชนิดที่ตรวจพิสูจน์ได้ว่าตรงกับข้อกำหนดของ UN Manual of Tests and Criteria ดังนี้

 • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) หรือลิเธียมโพลีเมอร์ ซึ่งชาร์จไฟซ้ำได้ สายการบินจะพิจารณาปริมาณวัตต์-ชั่วโมงสูงสุด (Wh) เป็นหลัก (แอมป์-ชั่วโมง x โวลต์)
 • สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมเมทัลหรือลิเธียมอัลลอย ซึ่งชาร์จไฟซ้ำไม่ได้ สายการบินจะพิจารณาปริมาณลิเธียม (LC) ภายในแบตเตอรี่

กำลังไฟต้องมีเครื่องหมายกำกับชัดเจน

ระดับกำลังไฟวัตต์-ชั่วโมง หรือปริมาณลิเธียม ต้องมีเครื่องหมายกำกับชัดเจนบนแบตเตอรี่ลิเธียมทุกก้อนโดยผู้ผลิตดั้งเดิม

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่สำรอง

สายการบินไม่อนุญาตให้นำแบตเตอรี่สำรองหรือใช้แล้วไปกับสัมภาระโหลดใต้เครื่อง หากแบตเตอรี่เหล่านี้มีขนาดที่อนุญาตให้นำมาพร้อมสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ (ดูด้านล่าง) ก็ต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิตหรือมีการบรรจุอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการลัดวงจร ท่านอาจทำได้เองโดยนำเทปพันสายไฟคาดบริเวณขั้วของแบตเตอรี่หรือนำแบตเตอรี่ใส่ในถุงพลาสติกชนิดหนา แบตเตอรี่สำรองต้องไม่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ หรือเครื่องประดับ โดยมีการป้องกันไม่ให้เกิดการกระแทก แทง หรือดันแบตเตอรี่

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เคลื่อนที่ในสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เคลื่อนที่ชนิดใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเมทัลหรือลิเธียมไอออน เช่น แล็ปท็อป แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูป ควรนำติดตัวไปกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ทางสายการบินขอให้ท่านปิดการทำงานของเครื่องโดยสมบูรณ์ (ไม่ทิ้งไว้ใน sleep mode); ป้องกันการกระตุ้นการทำงานของเครื่องโดยไม่ตั้งใจ; ไม่นำใส่ในกระเป๋าที่มีวัตถุติดไฟ (เช่น น้ำหอม กระป๋องอัดก๊าซ) และเก็บบรรจุอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกระเป๋าที่ถืออยู่ก่อนเช็ค-อิน

พาหนะเพื่อสันทนาการขนาดเล็ก 

สิ่งที่หวงห้าม

 • สายการบินไม่อนุญาตให้นำพาหนะเพื่อสันทนาการขนาดเล็กที่ทำงานด้วยกำลังไฟจากแบตเตอรี่ลิเธียมขึ้นมาบนเครื่องบิน ไม่ว่าจะเป็นการโหลดใต้เครื่อง ถือขึ้นเครื่องหรือคาร์โก้
 • พาหนะเพื่อสันทนาการขนาดเล็ก รวมถึง บอร์ดลอยได้ รถยืนไฟฟ้าชนิด Mini-Segway, solo wheel, air wheel รถนั่งไฟฟ้าชนิด balance wheel สเก็ตบอร์ดที่ใช้พลังงานลิเธียม หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตัวชนิดมีหน่วยความจำในตัว และพาหนะเพื่อสันทนาการขนาดเล็กลักษณะเดียวกับที่ทำงานด้วยพลังงานลิเธียม

แบตเตอรี่สำหรับรถเข็นวีลแชร์และเครื่องช่วยการเคลื่อนที่ 

สำหรับรถเข็นวีลแชร์หรือเครื่องช่วยการเคลื่อนที่ประเภทอื่นที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม โปรดดูที่บริการสำหรับผู้โดยสารบนรถเข็นวีลแชร์ (Services for people with wheelchairs)

กำลังไฟระดับ 100 วัตต์-ชั่วโมงหรือปริมาณลิเธียม 2 กรัม

ตัวอย่างทั่วไปรวมถึง แบตเตอรี่แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ และกล้องดิจิทัล

สิ่งที่หวงห้าม

 • แบตเตอรี่สำรองในสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

สิ่งที่อนุญาต

 • แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ไม่ว่าในสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้เครื่อง
 • แบตเตอรี่สำรองในสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น ซึ่งบรรจุแน่นหนาเพื่อป้องกันความเสียหายและการลัดวงจร สำหรับใช้งานส่วนตัวเท่านั้น

กำลังไฟเกิน 100 วัตต์-ชั่วโมงหรือปริมาณลิเธียม 2 กรัม แต่ไม่เกิน 160 วัตต์-ชั่วโมงหรือปริมาณลิเธียม 8 กรัม

ตัวอย่างทั่วไปรวมถึง อุปกรณ์บันทึกวิดีโอและอุปกรณ์การแพทย์เคลื่อนที่

สิ่งที่หวงห้าม

 • แบตเตอรี่สำรองในสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

สิ่งที่ต้องขออนุญาต 

หากท่านต้องการนำแบตเตอรี่ใดจากชนิดเหล่านี้เดินทางด้วย โปรดแจ้งเราในขณะสำรองที่นั่ง โดยปกติแล้ว ผู้โดยสารจะได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 • แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ไม่ว่าในสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้เครื่อง
 • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำรอง ในสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น ซึ่งบรรจุแน่นหนาเพื่อป้องกันความเสียหายและการลัดวงจร จำกัด 2 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
 • แบตเตอรี่ลิเธียมเมทัลหรืออัลลอยสำรอง สำหรับอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้งานส่วนตัวในสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น ซึ่งบรรจุแน่นหนาเพื่อป้องกันความเสียหายและการลัดวงจร จำกัด 2 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

กำลังไฟระดับ 160 วัตต์-ชั่วโมงหรือปริมาณลิเธียม 8 กรัม 

ตัวอย่างทั่วไปรวมถึง แบตเตอรี่สำหรับจักรยานไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์ Segways รถและโคมไฟใต้น้ำ

สิ่งที่หวงห้าม

 • ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่สำรองหรือที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ สายการบินไม่อนุญาตให้นำแบตเตอรี่เหล่านี้ขนส่งมาพร้อมเครื่องบินทุกรุ่นของเรา ไม่ว่าในลักษณะของสัมภาระโหลดใต้เครื่องหรือสัมภาระถือขึ้นเครื่อง