สัมภาระถือขึ้นเครื่อง วัตถุหวงห้ามและจำกัด

เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน สิ่งของบางชนิดไม่อาจนำเข้าห้องโดยสารได้ และสิ่งของถือขึ้นเครื่องบางชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะ

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสนามบินท้องถิ่นเกี่ยวกับสิ่งของถือขึ้นเครื่องนั้นต่างกันไปในแต่ละประเทศ และท่านอาจต้องตรวจสอบเกณฑ์ด้านวัตถุหวงห้ามแห่งท้องถิ่น

รายการสิ่งของหวงห้ามคร่าวๆ

 • ของมีคมหรืออุปกรณ์ตัด เช่น มีด ใบมีดตัดกล่อง ที่เปิดจดหมาย กรรไกร อุปกรณ์ช่าง ไขควง และลูกดอก
 • เครื่องกีฬาหรืออุปกรณ์กอล์ฟ เช่น ไม้เบสบอล ไม้คิว ไม้กอล์ฟ ไม้เล่นลาครอสส์ ไม้สกี สนับมือ ค้อน บูมเมอแรงและ didgeridoo (เครื่องดนตรีท้องถิ่นของออสเตรเลีย)
 • ไม้ขีดในจำนวนมากกว่าหนึ่งกล่องหรือไฟแช็ก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง)
 • ปืนหรืออาวุธ รวมถึงชนิดทำเลียนแบบ
 • วัตถุไวไฟ ระเบิด กัดกร่อน หรือเป็นพิษทุกชนิด
 • เครื่องพิมพ์หรือตลับหมึกพิมพ์ที่มีความจุ 453 กรัมหรือ 16oz หรือมากกว่าในเที่ยวบินที่เดินทางสู่ ผ่าน หรือออกจากสหรัฐอเมริกา แวนคูเวอร์และลอนดอน
 • ระบบออกซิเจนเหลว (ดูข้อมูลเกี่ยวกับท่อก๊าซออกซิเจนที่ต้องได้รับอนุญาตด้านล่าง)
 • อุปกรณ์สำหรับคนพิการที่มีสารก่อความระคายเคืองหรือทำให้สูญเสียความสามารถ เช่น สเปรย์พริกไทย
 • อาวุธช็อคไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบอันตราย เช่น ระเบิด ก๊าซความดัน หรือแบตเตอรี่ลิเธียม
 • กระป๋องอัดก๊าซที่ไม่ใช่ชนิดทางการแพทย์หรือเครื่องใช้ในห้องน้ำ
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น กระเป๋านิรภัย กล่องใส่เงินสดและกระเป๋าใส่เงินสด ซึ่งมีแบตเตอรี่ลิเธียม ดอกไม้เพลิง หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ใดๆ
 • บอร์ดลอยได้ รถยืนไฟฟ้าชนิด Mini-Segway, solo wheel, air wheel รถนั่งไฟฟ้าชนิด balance wheel สเก็ตบอร์ดที่ใช้พลังงานลิเธียม หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตัวชนิดมีหน่วยความจำในตัว และพาหนะขนาดเล็กเพื่อความบันเทิงที่ทำงานด้วยพลังงานลิเธียม
 • แบตเตอรี่ลิเธียมในอุปกรณ์หรือสำรองที่มีกำลังไฟ 160 วัตต์-ชั่วโมงหรือมีปริมาณลิเธียม 8 กรัม ดูข้อมูลที่หมวดการเดินทางพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม (Travelling with lithium batteries)
 • รถเข็นวีลแชร์หรือเครื่องช่วยการเคลื่อนที่ประเภทอื่นที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมอาจนำไปด้วยในลักษณะสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้เครื่อง และท่านต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ในขณะสำรองตั๋วโดยสาร สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมแบตเตอรี่แต่ละชนิด โปรดดูที่บริการสำหรับผู้เดินทางพร้อมวีลแชร์ (Services for people with wheelchairs)
 • อุปกรณ์แพร่ผ่านสำหรับชุดตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศ ซึ่งได้รับอนุญาตให้นำไปในลักษณะสัมภาระโหลดใต้เครื่องภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โปรดติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • โทรศัพท์มือถือ Samsung รุ่น Note 7 ไม่สามารถนำไปพร้อมเที่ยวบินได้ ไม่ว่าเพื่อใช้งานส่วนตัว ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง หรือสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงเว็บไซต์บริการด้านความปลอดภัยของการบิน

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ผู้โดยสารไม่อาจนำสิ่งของบางอย่างไปกับสัมภาระถือขึ้นเครื่องผ่านระบบตรวจสอบความปลอดภัยได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ข้อจำกัดด้านสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้นำวัตถุหวงห้ามหรือสิ่งของอันตรายที่ไม่ได้รับอนุญาตขึ้นมาบนเครื่องบินในเที่ยวบินใดๆ

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผงแป้ง ของเหลว กระป๋องอัดก๊าซ และเจลที่บรรจุในสัมภาระถือขึ้นเครื่องของท่านมีปริมาณไม่เกินที่สายการบินกำหนด

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสนามบินท้องถิ่นอาจจำกัดปริมาณ ท่านสามารถดูข้อกำหนดได้ตามที่ระบุข้างต้นหรือด้านล่าง

สำหรับเที่ยวบินที่ออกจากหรือผ่านสนามบินในสหรัฐอเมริกา โปรดดูที่เว็บไซต์ของ TSA

สำหรับเที่ยวบินที่ออกจากหรือผ่านสนามบินในสหราชอาณาจักร โปรดดูที่เว็บไซต์ของหน่วยงานของสหราชอาณาจักร

สำหรับเที่ยวบินที่ออกจากหรือผ่านสนามบินในออสเตรเลีย โปรดดูที่เว็บไซต์ของ OTS

สำหรับเที่ยวบินที่ออกจากหรือผ่านสนามบินในแคนาดา โปรดดูที่เว็บไซต์ของ CATSA

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อกำหนด ICAO สำหรับวัตถุหวงห้าม อาจดูได้ที่เว็บไซต์ของ ICAO

เมื่อท่านเดินทางไปกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท่านอาจนำสิ่งของจำพวก LAGs (ดูรายละเอียดด้านล่าง) ใส่ลงในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้หากท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 • ของเหลว กระป๋องอัดก๊าซ เจล หรือสิ่งของเหนียวข้น ต้องบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์แยกจากกัน ซึ่งมีปริมาณไม่เกิน 100 มล.
 • บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดต้องนำใส่ในถุงพลาสติกใสที่มีขนาดไม่เกินหนึ่งลิตร (ประมาณ 20 ซม x 20 ซม หรือ 8 นิ้ว x 8 นิ้ว )
 • ผู้โดยสารหนึ่งท่านต่อถุงหนึ่งใบ
 • ถุงพลาสติกต้องปิดผนึกแน่นหนาได้ และนำออกจากกระเป๋าถือขึ้นเครื่องอื่นๆ ที่จุดตรวจ

ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นสำหรับยารักษาโรคส่วนตัว ของใช้ทารกและอาหารเสริมสุขภาพที่มีลักษณะเหลว เหนียวข้น เจล หรือบรรจุในกระป๋องอัดก๊าซ (โปรดดูเนื้อหาหมวดด้านล่าง)

บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเกิน 100 มล. ต้องบรรจุลงในกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง โปรดดูข้อมูลที่หมวดกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง วัตถุหวงห้ามและจำกัด

ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นไปตามาตรการด้านความปลอดภัยของสายการบิน ซึ่งไม่ใช่ระเบียบศุลกากรของประเทศใด หากท่านเดินทางไปกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรท้องถิ่นของปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปก่อนจัดกระเป๋า

สิ่งที่สายการบินอนุญาต (โปรดตรวจสอบข้อกฎหมายศุลกากรสำหรับปลายทางระหว่างประเทศ)

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่าย มีปริมาณแอลกอฮอลล์ 70% และนำติดตัวได้ 5 ลิตรต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน แต่สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ เครื่องดื่มต้องมีปริมาณไม่เกิน 100 มล. ซึ่งควรซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีหลังจากผ่านจุดตรวจของเที่ยวบินสุดท้ายที่ท่านเดินทาง โดยท่านต้องไม่เปิดเครื่องดื่มเหล่านั้น ถุงต้องปิดผนึกและเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
 • อาหารเหลว รวมถึงน้ำ น้ำผลไม้ นม ซุปและแยม สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ โปรดดูที่หมวด LAGs ข้างต้น
 • อาหารทารก (นม น้ำดื่มฆ่าเชื้อและอาหารเหลว) ในปริมาณเพียงพอสำหรับการเดินทาง กรณีเดินทางพร้อมทารก จะไม่จำกัดให้มีปริมาณไม่เกิน 100 มล. และไม่จำเป็นต้องบรรจุลงในถุงพลาสติกใสเพื่อผ่านจุดตรวจระหว่างประเทศ ท่านอาจได้รับการร้องขอให้ชิมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ทางเราแนะนำให้ท่านจัดเตรียมสิ่งของเหล่านี้ให้พร้อมก่อนดำเนินการเช็ค-อินในเที่ยวบินระหว่างประเทศเพื่อป้องกันความล่าช้า
 • อาหารแห้ง รวมถึง แซนด์วิช บิสกิต ถั่วและผลไม้ที่ซื้อหลังผ่านจุดตรวจของศุลกากร

ยารักษาโรคใดๆ ควรมีฉลากที่ระบุถึงการรักษาโรคและชื่อผู้ผลิต อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานอาจนำติดตัวผู้โดยสารได้ (รวมถึงหลอดฉีดยา) อย่างไรก็ดี สิ่งของเหล่านี้ต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุหวงห้ามอื่นๆ ปะปนมาด้วย ทางเราแนะนำให้ท่านนำจดหมายรับรองจากแพทย์ที่ระบุความจำเป็นในการใช้งานเพื่อการรักษาโรคมาด้วย

สิ่งของหวงห้าม

 • ระบบออกซิเจนเหลว (ดูข้อมูลเกี่ยวกับท่อก๊าซออกซิเจนที่ต้องได้รับอนุญาตด้านล่าง)

สิ่งของที่อนุญาต

 • แบตเตอรี่สำรองหรือแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ เมื่ออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่วางจำหน่ายหรือเมื่อขั้วมีการปิดฉนวน สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมดูข้อมูลที่หมวดการเดินทางพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม (Travelling with lithium batteries)
 • ยาชนิดแห้ง
 • ยาชนิดน้ำในปริมาณเพียงพอต่อการเดินทาง พร้อมใบสั่งยาหรือข้อความจากแพทย์หากมีปริมาณเกิน 100 มล,
 • เครื่องวัดอุณหภูมิที่มีสารปรอท ชนิดใช้เชิงการแพทย์หรือทางคลินิกจำนวนหนึ่งชิ้น เพื่อใช้ส่วนตัวและป้องกันโรค
 • ตัวควบคุมการเต้นหัวใจชนิดมีกัมมันตภาพรังสีหรืออุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงประเภทที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม ชนิดปลูกถ่ายหรือติดตั้งภายนอกร่างกายผู้โดยสาร
 • สารเภสัชรังสีในตัวผู้โดยสาร ซึ่งเป็นผลจากการรักษาโรค อย่างไรก็ดี เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบกับสนามบินแต่ละแห่งเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการตรวจสอบความปลอดภัย

สิ่งที่ต้องขออนุญาต   

โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับสิ่งของในหมวดนี้ก่อนสำรองที่นั่ง

 • อุปกรณ์การแพทย์เคลื่อนย้ายได้ชนิดใช้แบตเตอรี่ลิเธียมที่บรรจุไว้เรียบร้อยแล้ว
 • แบตเตอรี่สำรองหรือแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วสำหรับอุปกรณ์การแพทย์
 • ก๊าซออกซิเจน (ชนิดไม่ใช่ของเหลว) หรือท่อบรรจุอากาศสำหรับใช้ในการแพทย์

สิ่งที่หวงห้าม

 • วัตถุที่มีขอบมุมหรือปลายคม ยกเว้น กรรไกรชนิดทู่ที่มีใบมีดยาวไม่เกิน 6 ซม.
 • อุปกรณ์ป้องกันตัวที่มีสารก่อความระคายเคืองหรือทำให้สูญเสียความสามารถ เช่น สเปรย์พริกไทย
 • อาวุธช็อคไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบอันตราย เช่น วัตถุระเบิด ก๊าซความดัน หรือแบตเตอรี่ลิเธียม
 • กระป๋องอัดความดันชนิดที่ไม่ใช่ชนิดทางการแพทย์หรือเครื่องใช้ในห้องน้ำ
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น กระเป๋านิรภัย กล่องใส่เงินสดและกระเป๋าใส่เงินสด ซึ่งมีแบตเตอรี่ลิเธียม ดอกไม้เพลิง หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ใดๆ

สิ่งที่อนุญาต

 • มีดโกนหนวดชนิดใช้แล้วทิ้ง โดยไม่มีใบมีดสำรอง
 • ที่ม้วนผมที่มีส่วนประกอบของก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่มีฝาครอบส่วนกำเนิดความร้อนอย่างปลอดภัย หนึ่งชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ยกเว้นก๊าซสำรองสำหรับเติม
 • เครื่องใช้ในห้องน้ำ รวมถึงกระป๋องอัดความดันและชนิดมีแอลกอฮอล์ โดยที่กระป๋องอัดความดันต้องมีฝาปิดแน่นหนาเพื่อป้องกันการปล่อยก๊าซโดยไม่ตั้งใจ (ดูข้อมูลที่หมวด LAGs ข้างต้นหรือปริมาณที่กำหนดด้านล่าง)

ปริมาณ – ยารักษาโรค เครื่องใช้ในห้องน้ำ และกระป๋องอัดความดัน

 • หากท่านซื้อสิ่งของเหล่านี้ที่สนามบินหลังจุดตรวจ จำนวนสุทธิรวมต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับวัตถุประเภทยา เครื่องใช้ในห้องน้ำ และกระป๋องอัดความดันต้องไม่เกิน 2 กก. หรือ 2 ลิตร และจำนวนรวมสุทธิของวัตถุแต่ละชิ้นต้องไม่เกิน 0.5 กก. หรือ 0.5 ลิตร

สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมหรืออุปกรณ์ที่มีการติดตั้งไว้ โปรดดูที่หมวดการเดินทางพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม (Travelling with lithium batteries)

สิ่งของหวงห้าม

 • บอร์ดลอยได้ รถยืนไฟฟ้าชนิด Mini-Segway, solo wheel, air wheel รถนั่งไฟฟ้าชนิด balance wheel สเก็ตบอร์ดที่ใช้พลังงานลิเธียม หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตัวชนิดมีหน่วยความจำในตัว และพาหนะขนาดเล็กเพื่อความบันเทิงที่ทำงานด้วยพลังงานลิเธียม

สิ่งที่อนุญาต

 • ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถนำอุปกรณ์เคลื่อนที่ติดตัวได้มากถึง 15 ชิ้น เช่น กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป แท็บเล็ต ฯลฯ
 • แบตเตอรี่สำรองหรือแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วจำนวนสูงสุด 20 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านในบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย หรือเมื่อขั้วมีการปิดฉนวน แยกจากวัตถุโลหะอื่นใดและมีการป้องกันการกระแทก แทง หรือดันแบตเตอรี่ สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม โปรดดูที่หมวดการเดินทางพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม (Travelling with lithium batteries)
 • อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เคลื่อนที่ชนิดใช้แบตเตอรี่แบบแห้ง พร้อมแบตเตอรี่สำรองสองก้อน แต่ละก้อนมีกำลังไม่เกิน 12 โวลต์ และ 100 วัตต์-ชั่วโมง โดยที่ท่านได้ป้องกันการเปิดเครื่องไว้อย่างระมัดระวัง
 • โคมหรือหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานในบรรจุภัณฑ์ที่วางจำหน่าย และมีไว้เพื่อใช้ส่วนตัวหรือในบ้าน
 • เซลล์เชื้อเพลิงที่ไม่มีเชื้อเพลิง (พร้อมเชื้อเพลิงสำรองชนิดที่อนุญาตจำนวนสองชิ้น) สำหรับจ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เคลื่อนที่ เช่น กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและกล้องวิดีโอ สำหรับเชื้อเพลิงที่อนุญาตและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย โปรดดูที่การเดินทางพร้อมเซลล์เชื้อเพลิง (Travelling with fuel cells)
 • อุปกรณ์สูดดมส่วนตัว เช่น บุหรี่ไฟฟ้า ซิการ์ไฟฟ้า และยาเส้นไฟฟ้า ต้องไม่นำมาใช้งานหรือชาร์จไฟในห้องโดยสาร และมีการป้องกันการเปิดเครื่องโดยไม่ตั้งใจไว้ แต่ละชิ้นอาจมีแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไว้หรือสำรองไว้ โดยมีกำลังไฟไม่เกิน 100 วัตต์-ชั่วโมง หรือมีปริมาณลิเธียมไม่เกิน 2 กรัม

สิ่งที่หวงห้าม

 • บอร์ดลอยได้ รถยืนไฟฟ้าชนิด Mini-Segway, solo wheel, air wheel รถนั่งไฟฟ้าชนิด balance wheel สเก็ตบอร์ดที่ใช้พลังงานลิเธียม หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตัวชนิดมีหน่วยความจำในตัว และพาหนะขนาดเล็กเพื่อความบันเทิงที่ทำงานด้วยพลังงานลิเธียม
 • แบตเตอรี่ลิเธียมในอุปกรณ์หรือสำรอง ชนิดมีกำลังไฟเกิน 160Wh หรือปริมาณลิเธียม 8 กรัม ดูเพิ่มเติมที่หมวดการเดินทางพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม (Travelling with lithium batteries)
 • การจุดระเบิดภายในหรือเครื่องยนต์ที่มีเซลล์เชื้อเพลิง แม้เชื้อเพลิงและของเหลวนั้นได้ถูกระบายออกแล้ว
 • เตาทำอาหารสำหรับแคมปิ้ง ชนิดมีหน่วยจ่ายเชื้อเพลิงที่มีเชื้อเพลิงไวไฟชนิดเหลวอยู่
 • วัตถุมีคม เช่น ไม้สกี อุปกรณ์กีฬาพุ่งแหลน ไม้เดินเขา ชนัก ฉมวก
 • อาวุธ เช่น ปืน คันธนู และหน้าไม้
 • อุปกรณ์ปลายมน เช่น ไม้เบสบอลและแท่งไม้

สิ่งที่อนุญาต

สิ่งที่ต้องขออนุญาต 

โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับสิ่งของในหมวดนี้ก่อนสำรองที่นั่ง

 • อุปกรณ์ที่ทำงานด้วยกำลังไฟจากแบตเตอรี่ลิเธียม พร้อมแบตเตอรี่บรรจุภายใน ชนิดมีกำลังไฟ 100-160Wh หรือปริมาณลิเธียม 2-8 กรัม โปรดดูที่การเดินทางพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม (Travelling with lithium batteries)
 • กระเป๋าเป้กู้ภัย (Avalanche rescue backpack) ที่มีขวดก๊าซความดัน
 • ตลับจ่ายก๊าซที่ติดตั้งภายในอุปกรณ์ความปลอดภัยชนิดเป่าลมในตัว เช่น เสื้อชูชีพ

สิ่งที่หวงห้าม

 • รถเข็นวีลแชร์หรือเครื่องช่วยการเคลื่อนที่ประเภทอื่นที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม อาจนำไปได้ในลักษณะสัมภาระโหลดใต้เครื่อง และท่านต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ในขณะสำรองตั๋วโดยสาร สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมแบตเตอรี่แต่ละชนิด โปรดดูที่บริการสำหรับผู้เดินทางพร้อมวีลแชร์ (Services for people with wheelchairs)

 

สิ่งที่อนุญาต 

 • ท่อก๊าซที่ประกอบเข้ากับแขนกล ชนิดไม่ติดไฟและไม่เป็นพิษ ซึ่งรวมท่อสำรองขนาดเท่ากันในจำนวนที่เพียงพอตลอดการเดินทาง

สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่อาจมีสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ โปรดดูที่การเดินทางพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม  (Travelling with lithium batteries)

สิ่งที่หวงห้าม

 • อุปกรณ์และใบมีดที่มีลักษณะคม เช่น ไขควง สิ่ว และใบมีดขูดสนิม โดยสายการบินอนุญาตให้นำไปได้ในสัมภาระโหลดใต้เครื่อง
 • อุปกรณ์ที่มีลักษณะทู่ เช่น แท่งเหล็ก และค้อน โดยสายการบินอนุญาตให้นำไปได้ในสัมภาระโหลดใต้เครื่อง
 • การจุดระเบิดภายในหรือเครื่องยนต์ที่มีเซลล์เชื้อเพลิง แม้เชื้อเพลิงและของเหลวนั้นได้ถูกระบายออกแล้ว
 • อุปกรณ์แพร่ผ่านสำหรับชุดตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศนับเป็นสัมภาระโหลดใต้เครื่องเท่านั้น โดยสายการบินอนุญาตให้นำไปได้ในสัมภาระโหลดใต้เครื่องภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โปรดติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่อนุญาต

 • กรรไกรปลายมนที่มีใบมีดยาวไม่เกิน 6 ซม.
 • คีมแหนบ เข็มถักนิตติ้ง เข็มถักโครเชต์
 • ร่มและไม้เท้า
 • แบตเตอรี่สำรองหรือแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วสำหรับอุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย หรือเมื่อขั้วมีการปิดฉนวน แยกจากวัตถุโลหะอื่นใดและมีการป้องกันการกระแทก แทง หรือดันแบตเตอรี่ สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม โปรดดูที่หมวดการเดินทางพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม (Travelling with lithium batteries)
 • วัตถุกำเนิดความร้อน เช่น ไฟฉายใต้น้ำ (โคมดำน้ำ) และบัดกรี ที่ใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ โดยที่องค์ประกอบกำเนิดความร้อนและแบตเตอรี่ได้ถูกแยกจากกันเรียบร้อยแล้ว

สิ่งที่ต้องขออนุญาต 

โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับสิ่งของในหมวดนี้ก่อนสำรองที่นั่ง

 • เครื่องวัดอุณหภูมิหรือเครื่องวัดความดันอากาศที่มีสารปรอท

สิ่งที่หวงห้าม

สายการบินไม่อนุญาตให้นำวัตถุที่มีคุณสมบัติไวไฟ ระเบิด กัดกร่อน และเป็นพิษทุกประเภทเข้ามาในเครื่องบิน รวมถึง

 • ไม้ขีดไฟ
 • เชื้อเพลิงประเภทไฟแช็กและน้ำมันไฟแช็กสำรอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่อนุญาตได้ด้านล่าง
 • ดอกไม้ไฟ
 • ของเหลวไวไฟ เช่น สี น้ำมันเคลือบเงา ตัวทำละลาย น้ำมันปิโตรเลียม
 • น้ำยาฟอกขาว สารเปอร์ออกไซด์ กรด
 • ฟอสฟอรัส
 • ปุ๋ย ยาฆ่าวัชพืช ยาฆ่าแมลง  

สิ่งที่อนุญาต

 • ไม้ขีดไฟนิรภัยจำนวนหนึ่งกล่องเล็ก หรือไฟแช็กขนาดเล็กที่ไม่มีส่วนประกอบของเชื้อเพลิงชนิดไม่ดูดซับ (เช่น ไฟแช็กแบบ zippo ที่สามารถเทเชื้อเพลิงลงบนวัตถุได้) นอกเหนือจากก๊าซเหลว และโดยเฉพาะเมื่อถือขึ้นเครื่องไปพร้อมผู้โดยสาร ไม่ได้บรรจุอยู่ในสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้เครื่อง
 • ตัวอย่างชนิดไม่แพร่เชื้อ เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน ปลา แมลง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่บรรจุอยู่ในของเหลวชนิดติดไฟปริมาณน้อย (มีปริมาณแอลกอฮอล์เหลวหรือแอลกอฮอล์เจือจางไม่เกิน 30 มล); ตัวอย่างต้องอยู่ในหลอดแก้วหรือถุงพลาสติกที่ปิดผนึกด้วยความร้อน ซึ่งบรรจุอยู่ภายในถุงพลาสติกอื่นที่มีวัสดุดูดซับอีกชั้นและปิดผนึกด้วยความร้อนอีกชั้นหนึ่ง ปริมาณแอลกอฮอล์เหลวชนิดติดไฟรวมต้องไม่เกิน 1 ลิตร
 • บรรจุภัณฑ์ชนิดมีฉนวนที่มีไนโตรเจนเหลวแช่เย็น (dry shipper) บุรอบด้านด้วยวัสดุพรุนเพื่อการขนส่งในสภาวะอุณหภูมิต่ำ ภายในมีวัตถุไม่อันตรายที่ไม่ต้องอ้างอิงระเบียบด้านวัตถุอันตราย โดยรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ชนิดมีฉนวนต้องไม่ก่อให้เกิดแรงดันภายในและต้องไม่ปล่อยไนโตรเจนเหลวแช่เย็นใดๆ ออกมาภายนอก

สิ่งที่ต้องขออนุญาต 

โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับสิ่งของในหมวดนี้ก่อนสำรองที่นั่ง

 • น้ำแข็งแห้ง (คาร์บอนไดออกไซด์ชนิดแข็ง)
 • อุปกรณ์ตรวจสอบสารเคมี

สิ่งที่หวงห้าม

 • สายการบินไม่อนุญาตให้นำอาวุธปืนและกระสุนปืน รวมถึงชนิดทำเลียนแบบ บรรจุมาในสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือพกติดตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมสิ่งของประเภทนี้ โปรดดูที่หมวดสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

 

สิ่งที่หวงห้าม

สายการบินไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น กระเป๋านิรภัย กล่องใส่เงินสดและกระเป๋าใส่เงินสด ซึ่งมีแบตเตอรี่ลิเธียม หรือดอกไม้เพลิง ขึ้นมาในห้องโดยสาร อย่างไรก็ดี อุปกรณ์เหล่านี้อาจได้รับอนุญาตให้ขนส่งมากับสัมภาระโหลดใต้เครื่องได้  - โปรดติดต่อเราก่อนสำรองที่นั่ง