สัมภาระถือขึ้นเครื่อง วัตถุหวงห้ามและจำกัด

เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน สิ่งของบางชนิดไม่อาจนำเข้าห้องโดยสารได้ และสิ่งของถือขึ้นเครื่องบางชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะ

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสนามบินท้องถิ่นเกี่ยวกับสิ่งของถือขึ้นเครื่องนั้นต่างกันไปในแต่ละประเทศ และท่านอาจต้องตรวจสอบเกณฑ์ด้านวัตถุหวงห้ามแห่งท้องถิ่น

รายการสิ่งของหวงห้ามคร่าวๆ

 • ของมีคมหรืออุปกรณ์ตัด เช่น มีด ใบมีดตัดกล่อง ที่เปิดจดหมาย กรรไกร อุปกรณ์ช่าง ไขควง และลูกดอก
 • เครื่องกีฬาหรืออุปกรณ์กอล์ฟ เช่น ไม้เบสบอล ไม้คิว ไม้กอล์ฟ ไม้เล่นลาครอสส์ ไม้สกี สนับมือ ค้อน บูมเมอแรงและ didgeridoo (เครื่องดนตรีท้องถิ่นของออสเตรเลีย)
 • ไม้ขีดในจำนวนมากกว่าหนึ่งกล่องหรือไฟแช็ก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง)
 • ปืนหรืออาวุธ รวมถึงชนิดทำเลียนแบบ
 • วัตถุไวไฟ ระเบิด กัดกร่อน หรือเป็นพิษทุกชนิด
 • เครื่องพิมพ์หรือตลับหมึกพิมพ์ที่มีความจุ 453 กรัมหรือ 16oz หรือมากกว่าในเที่ยวบินที่เดินทางสู่ ผ่าน หรือออกจากสหรัฐอเมริกา แวนคูเวอร์และลอนดอน
 • ระบบออกซิเจนเหลว (ดูข้อมูลเกี่ยวกับท่อก๊าซออกซิเจนที่ต้องได้รับอนุญาตด้านล่าง)
 • อุปกรณ์สำหรับคนพิการที่มีสารก่อความระคายเคืองหรือทำให้สูญเสียความสามารถ เช่น สเปรย์พริกไทย
 • อาวุธช็อคไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบอันตราย เช่น ระเบิด ก๊าซความดัน หรือแบตเตอรี่ลิเธียม
 • กระป๋องอัดก๊าซที่ไม่ใช่ชนิดทางการแพทย์หรือเครื่องใช้ในห้องน้ำ
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น กระเป๋านิรภัย กล่องใส่เงินสดและกระเป๋าใส่เงินสด ซึ่งมีแบตเตอรี่ลิเธียม ดอกไม้เพลิง หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ใดๆ
 • บอร์ดลอยได้ รถยืนไฟฟ้าชนิด Mini-Segway, solo wheel, air wheel รถนั่งไฟฟ้าชนิด balance wheel สเก็ตบอร์ดที่ใช้พลังงานลิเธียม หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตัวชนิดมีหน่วยความจำในตัว และพาหนะขนาดเล็กเพื่อความบันเทิงที่ทำงานด้วยพลังงานลิเธียม
 • แบตเตอรี่ลิเธียมในอุปกรณ์หรือสำรองที่มีกำลังไฟ 160 วัตต์-ชั่วโมงหรือมีปริมาณลิเธียม 8 กรัม ดูข้อมูลที่หมวดการเดินทางพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม (Travelling with lithium batteries)
 • รถเข็นวีลแชร์หรือเครื่องช่วยการเคลื่อนที่ประเภทอื่นที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมอาจนำไปด้วยในลักษณะสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้เครื่อง และท่านต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ในขณะสำรองตั๋วโดยสาร สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมแบตเตอรี่แต่ละชนิด โปรดดูที่บริการสำหรับผู้เดินทางพร้อมวีลแชร์ (Services for people with wheelchairs)
 • อุปกรณ์แพร่ผ่านสำหรับชุดตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศ ซึ่งได้รับอนุญาตให้นำไปในลักษณะสัมภาระโหลดใต้เครื่องภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โปรดติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • โทรศัพท์มือถือ Samsung รุ่น Note 7 ไม่สามารถนำไปพร้อมเที่ยวบินได้ ไม่ว่าเพื่อใช้งานส่วนตัว ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง หรือสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

สำหรับเที่ยวบินที่ออกจากนิวซีแลนด์

สำหรับเที่ยวบินที่ออกจากประเทศอื่นๆ

ของเหลว กระป๋องอัดก๊าซ สิ่งของเหนียวข้น และเจล (LAGs)

เครื่องดื่มและอาหาร

ยารักษาโรค

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยส่วนตัว อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องใช้ในห้องน้ำ กระป๋องอัดความดัน

แบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ

อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เก้าอี้วีลแชร์แบบใช้แบตเตอรี่ แขนเทียมแบบใช้ก๊าซ

อุปกรณ์และของมีคม

วัตถุไวไฟ ระเบิด กัดกร่อนและเป็นพิษ

อาวุธปืนและกระสุนปืน

กระเป๋านิรภัย กล่องใส่เงินสดและกระเป๋าใส่เงินสด