แถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัว

‘คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและทำสิ่งที่ถูกต้อง’
Last updated on 3 December 2018

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ความเป็นส่วนตัว ทางเราตระหนักดีว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนตัวของตัวท่าน และเราต้องการจัดการข้อมูลของท่านอย่างโปร่งใสที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เมื่อท่านได้มีการติดต่อสัมพันธ์กับทางเราแล้ว ทางเราปรับปรุงข้อมูลบนศูนย์ความเป็นส่วนตัวสม่ำเสมอโดยสอดคล้องกับกฎหมายระดับโลกและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว ซึ่งท่านจะพบสิ่งที่ต้องการทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่ทางเรารวบรวม ใช้ และแบ่งปันเกี่ยวกับตัวท่าน ทั้งนี้ ท่านจะทราบวิธีที่ทางเราปกป้องข้อมูลของท่าน และการควบคุมของท่านในการเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลของท่าน รวมถึงการจัดการตัวเลือกต่างๆ นอกจากนี้ ทางเรายังมีข้อมูลคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย พร้อมแจ้งข้อมูลการติดต่อที่เป็นประโยชน์ให้ท่านได้ทราบไว้แล้ว

แอร์นิวซีแลนด์มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จของนิวซีแลนด์ ทั้งทางด้านธรรมชาติ สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ทางเราให้ความสำคัญอย่างจริงจัง อย่างไรก็ดี ทางเราจะทำหน้าที่นี้สมบูรณ์ได้ก็ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น พันธมิตรธุรกิจและชุมชน วิถีทางที่เราบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการได้รับและดำรงไว้ซึ่งความเชื่อถือนี้  

ในฐานะสายการบินระหว่างประเทศ ทางเราต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับลูกค้าและผู้โดยสารของเรา ทั้งนี้ ทางเราพยายามรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยตรงให้ได้มากที่สุด แต่ก็อาจรวบรวมข้อมูลผ่านบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ในบางครั้ง ทางเรามุ่งหวังที่จะมอบประสบการณ์เดินทางที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ และเราต้องจัดเก็บและใช้ข้อมูลของท่านในการสร้างสรรค์ประสบการณ์เดินทาง ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่ท่านต้องการจากทางเรา 

ทางเราทราบว่าท่านจะไว้วางใจให้เราถือข้อมูลส่วนตัวของท่านหากท่านเชื่อว่าทางเราดูแลมันด้วยความรับผิดชอบ ทางเราทุ่มเทอย่างยิ่งในการ ‘คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและทำสิ่งที่ถูกต้อง’ ซึ่งนั่นเป็นคำมั่นสัญญาที่เรามีต่อความเป็นส่วนตัวของท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ ณ มุมใดของโลก   

ตลอดทั้งศูนย์ความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แสดงความห่วงใย ร้องขอ หรือส่งเสียงสะท้อนได้ตามที่เหมาะสม

แอร์นิวซีแลนด์ถือเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวในบริบทเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทางเราได้ระบุไว้โดยตลอดศูนย์ความเป็นส่วนตัวนี้

นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ทางเราได้แปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ ด้วย หากมีความคลาดเคลื่อนใดระหว่างภาษาอังกฤษและเนื้อหาแปล ขอให้ท่านอ้างอิงฉบับภาษาอังกฤษ

ทางเราจะปรับปรุงเนื้อหาในศูนย์ความเป็นส่วนตัวหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเชิงกฎหมายหรือในการประกอบธุรกิจของเรา ดังนั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลบ้างเป็นครั้งคราว 

เมื่อท่านติดต่อกับเราหรือเยี่ยมชม และใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทางเราถือว่าท่านยอมรับแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางเราได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่รวบรวมอยู่ในหมวดนี้ถือว่าเทียบเท่าแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวของแอร์นิวซีแลนด์

ข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของแอร์นิวซีแลนด์

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลถือเป็นงานใหญ่ ทางเราได้ระบุไว้ถึงข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว 5 ข้ออย่างชัดเจน ซึ่งมีผลต่อลูกค้าทั่วโลกและผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

ข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวสะท้อนหลักการทำธุรกิจของเราที่ท่านจะพบได้ใน จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งกำหนดแนวทางความอุตสาหะของเราในการ ‘คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและทำสิ่งที่ถูกต้อง’ 

1. ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รับผิดชอบและไว้วางใจได้

 • ทางเราได้มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสามัญสำนึกในการบริหารความเป็นส่วนตัวในทุกส่วนของธุรกิจ ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงพนักงาน
 • ทางเรามีสำนักงานความเป็นส่วนตัวระดับโลกที่เปิดโอกาสให้พนักงานและพันธมิตรของเรามีส่วนร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองและเคารพต่อผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว

2. กระทำการด้วยความซื่อตรง สัตย์ซื่อและโปร่งใส

 • ทางเรามีความเปิดเผยในการรวบรวม การใช้ และการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว และทางเราเน้นย้ำให้มั่นใจว่าทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและความชอบธรรมทางธุรกิจ
 • ทางเราสื่อสารอย่างเปิดเผยและชัดเจนผ่านศูนย์ความเป็นส่วนตัว พร้อมอธิบายวิธีเก็บข้อมูลและบุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูล
 • ทางเรามีช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวที่แบ่งปันกับเรา และทางเรามุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพของข้อมูลที่เราดูแล

3. ปกป้องพนักงาน ทรัพย์สินและข้อมูลของเรา

 • ทางเราเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวซึ่งถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลควรรักษาไว้ในที่ส่วนตัว และทางเราย้ำเตือนพนักงานของเราอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับวิธีปกป้องข้อมูลเหล่านี้
 • ทางเราทำงานร่วมกับทีมรักษาความปลอดภัยและพันธมิตรในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ทางเรามีหน้าที่รับผิดชอบ
 • ทางเราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้นานตราบเท่าที่จำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการโดยชอบธรรมของลูกค้าและธุรกิจ

4. ปฏิบัติต่อผู้คนอย่างเป็นธรรมด้วยความเคารพ

 • ทางเรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวเฉพาะที่ต้องการใช้ และหากเราต้องใช้หรือแบ่งปันข้อมูลนั้นด้วยสาเหตุใหม่ ทางเราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ
 • เมื่อใดที่เป็นไปได้ ทางเราจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าควบคุมข้อมูลส่วนตัวที่แบ่งปันกับเราได้ รวมถึงตั้งการค่าตัวเลือกต่างๆ
 • ทางเรามุ่งมอบข้อเสนอพิเศษเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละราย ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์
 • ทางเรายินดีรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับวิธีจัดการข้อมูลส่วนตัว

5. ปฏิบัติตามกฎหมาย

 • ทางเราจะยึดมั่นในพฤติกรรมความเป็นส่วนตัวหลักๆ
 • ทางเราเฝ้าระวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่อาจกระทบต่อความเป็นส่วนตัว และทางเราจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหากจำเป็น