สัมภาระเพิ่มแบบชำระเงินล่วงหน้า

หากท่านต้องการเพิ่มจำนวนกระเป๋าเดินทาง การซื้อสัมภาระเพิ่มโดยชำระเงินล่วงหน้าก่อนไปถึงสนามบินเป็นวิธีที่ชาญฉลาดอย่างยิ่ง

เมื่อท่านต้องการนำกระเป๋าเดินทางไปพร้อมเที่ยวบินด้วยในจำนวนที่มากกว่าอัตราค่าโดยสารได้กำหนดไว้ การซื้อสัมภาระเพิ่มแบบชำระเงินล่วงหน้าเป็นวิธีที่ดีที่สุดและประหยัดที่สุด หากท่านไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าและต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินที่สนามบิน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะสูงกว่าอัตราชำระล่วงหน้าเป็นอย่างมาก

ท่านสามารถซื้อสัมภาระเพิ่มแบบชำระเงินล่วงหน้าจากรายการสำรองที่นั่งออนไลน์เดิมได้ถึง 90 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศ หรือ 30 นาทีก่อนเวลาเที่ยวบินในประเทศ

วิธีซื้อสัมภาระเพิ่มแบบชำระเงินล่วงหน้า

ออนไลน์

ซื้อออนไลน์ในขณะทำรายการสำรองที่นั่ง

เรียกดูรายการสำรองตั๋วโดยสารและเพิ่มลงในเที่ยวบิน

 

ติดต่อฝ่ายบริการ

โปรดโทรศัพท์มายังศูนย์บริการลูกค้าแอร์นิวซีแลนด์ (อาจมีค่าบริการโทรศัพท์)

 

ตัวแทน/บริษัทท่องเที่ยว

สอบถามไปยังบริษัทท่องเที่ยวผู้ทำการสำรองตั๋วโดยสารให้แก่ท่าน

สัมภาระเพิ่มแบบชำระเงินล่วงหน้า*

$35

$55

$60

$100

$105

$155

$165

$205

* มีผลสำหรับเที่ยวบินใหม่ที่สำรองที่นั่งตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ลูกค้าที่มีรายการสำรองตั๋วโดยสารอยู่แล้วจะสามารถใช้ราคาสัมภาระเพิ่มแบบชำระเงินล่วงหน้าอ้างอิงได้ โดยมีผลตั้งแต่เวลาที่ออกตั๋ว

ข้อควรรู้อื่นๆ หากท่านซื้อตั๋วโดยสารประเภทเฉพาะที่นั่ง (Seat) และต้องการโหลดกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบ เพียงเปลี่ยนรายการสำรองตั๋วโดยสารเป็นประเภทที่นั่ง+กระเป๋า (Seat + Bag)

ผู้โดยสารหนึ่งท่านสามารถนำสัมภาระโหลดใต้เครื่องไปกับเที่ยวบินได้มากถึง 3 ชิ้นไม่ว่าในเที่ยวบินใดๆ ผู้โดยสารหลายท่านเดินทางพร้อมกัน? ในขณะที่ท่านทำรายการซื้อสัมภาระเพิ่มแบบชำระเงินล่วงหน้า จำนวนที่ซื้อเพิ่มนี้จะสามารถเฉลี่ยให้แก่ผู้โดยสารทุกท่านในกลุ่มได้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย โดยที่ทุกท่านต้องเช็ค-อินพร้อมกัน
จำนวนกระเป๋าส่วนที่ซื้อเพิ่มไม่สามารถทำได้สำหรับการสำรองตั๋วโดยสารระหว่างประเทศแบบ multistop บนช่องทางออนไลน์ หรือกับค่าโดยสารอัตราทารก

ค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกิน ขนาดเกินกำหนดและอุปกรณ์กีฬาขึ้นอยู่กับน้ำหนักและขนาด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระน้ำหนักเกิน ขนาดเกินและอุปกรณ์กีฬา (More about overweight, oversize and sporting items)