สิ่งของที่มีน้ำหนักและขนาดเกินกำหนด

หากท่านเดินทางไปกับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ และสัมภาระของท่านมีน้ำหนักและขนาดเกินกำหนด หรือมีเครื่องกีฬา ทางเลือกของท่านมีดังนี้

หากไม่แน่ใจว่าสัมภาระของท่านมีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดหรือไม่ โปรดดูที่สัมภาระโหลดใต้เครื่อง (Checked-in baggage) สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่นที่อาจมีหมายเลขเที่ยวบินเดียวกับแอร์นิวซีแลนด์ โปรดสอบถามไปยังสายการบินดังกล่าวโดยตรง

หากกระเป๋าของท่านมีน้ำหนักเกิน 23 กก.

หากท่านไม่สามารถลดน้ำหนักกระเป๋าให้ต่ำกว่า 23 กก. ได้ ท่านมีทางเลือกดังนี้

ชำระค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกิน หากกระเป๋ามีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.และเครื่องบินยังมีพื้นที่ว่าง ท่านอาจชำระค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกินที่สนามบินได้ แต่หากท่านสามารถจัดกระเป๋าใหม่ได้และเลือกซื้อสัมภาระเพิ่มแบบชำระเงินล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการชำระค่าธรรมเนียมที่สนามบิน

ส่งไปกับคาร์โก้ หากท่านไม่สามารถจัดกระเป๋าใหม่ให้มีน้ำหนักต่ำกว่า 32 กก.ได้ กระเป๋าจะไม่อาจขนส่งไปในลักษณะสัมภาระโหลดใต้เครื่องได้ เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อคาร์โก้ของแอร์นิวซีแลนด์ที่ Air New Zealand National or International Cargo หรือบริษัทขนส่งท้องถิ่นอย่างน้อยห้าวันก่อนวันเดินทาง

หากกระเป๋าของท่านมีขนาดที่มากกว่า 158 ซม. (62 นิ้ว)

กรณีที่ความยาว กว้างและสูงของกระเป๋าเกิน 158 ซม. (62 นิ้ว) ท่านมีทางเลือกดังนี้

จัดกระเป๋าใหม่โดยแบ่งเป็นสองใบขนาดย่อม แม้ท่านได้ชำระค่ากระเป๋าเพิ่มไว้แล้ว แต่วิธีนี้เป็นทางเลือกที่จัดว่าดียิ่ง นอกจากอัตราค่าโดยสารประเภทเฉพาะที่นั่งและทารกแล้ว ผู้โดยสารแต่ละท่านจะได้รับน้ำหนักสัมภาระอนุญาตขั้นมาตรฐาน ค่าโดยสารบางประเภทรวมสัมภาระที่อนุญาตมากกว่าหนึ่งชิ้น ดังนั้น จึงควรตรวจสอบรายละเอียดการสำรองตั๋วก่อนเป็นสิ่งแรก หากท่านเป็นสมาชิกของรายการ Airpoints™ Gold, Elite, Star Alliance Gold หรือ Koru ท่านอาจมีสิทธิ์นำสัมภาระเพิ่มไปพร้อมเที่ยวบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ดูที่สิทธิประโยชน์สมาชิก (Membership benefits) ทั้งนี้ ในการซื้อสัมภาระเพิ่ม วิธีที่ประหยัดที่สุดคือการซื้อสัมภาระเพิ่มแบบชำระเงินล่วงหน้า (Prepaid Extra Bags)      

ชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระเกิน หากเที่ยวบินยังมีที่ว่าง ท่านอาจนำกระเป๋าที่มีขนาดเกินกำหนดเดินทางด้วยได้โดยชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระเกิน (Excess Baggage Charge) ที่สนามบิน อย่างไรก็ดี หากสัมภาระของท่านมีขนาดด้านใดด้านหนึ่งเกินหนึ่งเมตร โปรดติดต่อเราเพื่อตรวจสอบว่าความยาว กว้างและสูงของสัมภาระนั้นๆ จะขนส่งโดยเครื่องบินของเที่ยวบินดังกล่าวได้

ส่งไปกับคาร์โก้ หากสัมภาระมีขนาดใหญ่เกินพื้นที่จัดวางสัมภาระของเครื่องบิน โปรดติดต่อคาร์โก้ของแอร์นิวซีแลนด์ที่ Air New Zealand National or International Cargo หรือบริษัทขนส่งท้องถิ่นอย่างน้อยห้าวันก่อนวันเดินทาง

การขนส่งเครื่องกีฬา

เครื่องกีฬาที่มีความยาวไม่เกิน 2 เมตร (78.7 นิ้ว) และมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. จัดเป็นกระเป๋ามาตรฐาน มิฉะนั้น จะมีค่าธรรมเนียมสัมภาระเกิน น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตคือ 32 กก. และความยาวเกินกำหนดสูงสุดที่อนุญาตสำหรับเครื่องบินโดยสารคือ 2.5 เมตร (98.4 นิ้ว)

หากท่านเดินทางในเขตภูมิภาคภายในประเทศ และมิติของสัมภาระมีความยาวเกิน 1.8 เมตร(70.9 นิ้ว) x 0.8 เมตร (31.5 นิ้ว) x 1.2 เมตร (47.2 นิ้ว) โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องด้วยสัมภาระลักษณะนี้อาจมีไม่มากนัก สายการบินอาจอนุญาตให้นำสิ่งของที่มีความยาวถึง 2.2 เมตร (86.6 นิ้ว)เช่น เบ็ดตกปลาและอุปกรณ์สกี มากับเที่ยวบินได้

กระเป๋ากีฬาบรรจุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้มากกว่าหนึ่งชิ้น เนื่องจากพิจารณาตามน้ำหนักและความยาวโดยรวม

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของอุปกรณ์กีฬาที่สามารถบรรจุหรือนำใส่กระเป๋าเพื่อนับเป็นสัมภาระหนึ่งชิ้นได้

 • จักรยาน (โปรดดูขั้นตอนการบรรจุด้านล่าง)
 • กระดานวินด์เซิร์ฟ
 • อุปกรณ์เครื่องร่อน
 • เซิร์ฟบอร์ด
 • อุปกรณ์สกี รองเท้าบู๊ต ไม้ค้ำ
 • สโนวบอร์ด รองเท้าบู๊ต ตัวยึดเท้า
 • อุปกรณ์สกีน้ำ
 • กระเป๋ากอล์ฟที่มีไม้กอล์ฟและรองเท้ากอล์ฟ

หากท่านประสงค์จะเดินทางพร้อมสิ่งของที่มีน้ำหนักหรือขนาดเกินที่กำหนด โปรดติดต่อ Air New Zealand National or International Cargo หรือบริษัทขนส่งท้องถิ่นอย่างน้อย 5 วันก่อนวันเดินทาง

การบรรจุจักรยานอย่างเหมาะสม

นอกจากจักรยานเด็กที่ไม่มีชิ้นส่วนของโซ่แล้ว จักรยานทุกประเภทต้องมีการบรรจุอย่างเหมาะสมในกล่องหรือกระเป๋าจักรยาน กล่องจักรยานมีจำหน่ายที่สนามบินในนิวซีแลนด์ในราคา 25$ โดยขึ้นอยู่กับสต็อกที่มีในขณะนั้น

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องปล่อยลมยางล้อ แต่จักรยานที่ผ่านการบรรจุหีบห่อแล้วจะนับเป็นสัมภาระโหลดใต้เครื่องในกรณีต่อไปนี้

 • มีการถอดแฮนด์จักรยานออก หรือหันออกด้านข้างตัวรถ
 • มีการถอดคันเหยียบออก
 • แรงดันของลมไนโตรเจนที่อาจใช้ในโช้คอัพของจักรยานเสือภูเขาต้องไม่เกิน 200kPa หรือ 29PSI
 • ตลับปั๊มลมยางขนาดเล็ก (ความจุต่ำกว่า 50 มล) บรรจุก๊าซไม่ไวไฟ

 ทั้งนี้ พึงจดจำว่า

 • ต้องนำอุปกรณ์ย่อยทุกชิ้นบรรจุใส่ถุงรวมกันก่อนนำใส่กล่อง
 • ต้องปิดกล่องให้แน่นหนา ติดป้ายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
 • ควรดูให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดของจักรยานยื่นออกจากกล่อง

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีที่เคลื่อนย้ายได้ใดๆ ที่มีความยาวถึงหนึ่งเมตรนับเป็นกระเป๋ามาตรฐานหนึ่งใบ มิฉะนั้น ค่าธรรมเนียมและข้อกำหนดสัมภาระที่มีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดจะมีผลบังคับใช้