ข้อกำหนดและเงื่อนไขของค่าโดยสารเที่ยวบินระยะไกล

ระยะไกล (Long-haul) หมายถึงเที่ยวบินที่ให้บริการในส่วนการบินระหว่างประเทศ นอกเหนือจากเที่ยวบินระหว่างนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย โฮโนลูลู บาหลี ตาฮีติ เกาะคุก ฟิจิ นีอูเอ เกาะนอร์โฟล์ค ซามัว ตองกา หรือวานูอาตู