ประสบการณ์บนเครื่องบินของเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบินระยะไกลของเราครอบคลุมเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมด ยกเว้นเที่ยวบินระหว่างจุดหมายสองแห่งใดๆ ดังต่อไปนี้: นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย โฮโนลูลู บาหลี หมู่เกาะแปซิฟิกใต้