สัมภาระเกิน

หากท่านต้องการเพิ่มจำนวนกระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินให้มากกว่าที่อัตราค่าโดยสารของท่านอนุญาตไว้ ท่านมีทางเลือกที่หลากหลาย

 ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกเดินทางของเที่ยวบินแต่ละเที่ยว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ข้อมูลและค่าธรรมเนียมที่ปรากฎในเนื้อหาส่วนนี้มีผลเมื่อข้อกำหนดด้านสัมภาระอนุญาต (Baggage allowances) ของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์นำมาบังคับใช้

ซื้อสัมภาระเพิ่มแบบชำระเงินล่วงหน้า: หากท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไปยังสนามบินว่าท่านจะมีกระเป๋าเกินจำนวนที่ตั๋วโดยสารของท่านกำหนด การซื้อสัมภาระเพิ่มแบบชำระเงินล่วงหน้าเป็นทางเลือกที่ดีอย่างยิ่งเนื่องจากมีราคาถูกกว่าการจ่ายค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินที่สนามบิน อ่านเพิ่มเกี่ยวกับการซื้อสัมภาระเพิ่มแบบชำระเงินล่วงหน้า (Prepaid Extra Bags)

ใช้สิทธิ์สมาชิกรายการสะสมไมล์: สมาชิกรายการ Airpoints™ Gold, Elite, Star Alliance Gold และ Koru อาจได้รับสิทธิ์เพิ่มจำนวนสัมภาระได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูที่หมวดลำดับขั้นสิทธิประโยชน์การสะสมไมล์ (Frequent flyer tier benefits)

ส่งไปกับคาร์โก้: กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 32 กก.จะไม่สามารถนำไปพร้อมกับเที่ยวบินในลักษณะสัมภาระโหลดใต้เครื่องได้ เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อคาร์โก้ของแอร์นิวซีแลนด์ที่ Air New Zealand National or International Cargo หรือบริษัทขนส่งท้องถิ่นอย่างน้อยห้าวันก่อนวันเดินทาง 

ชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระเกิน กรณีที่กระเป๋ามีน้ำหนักเกินแต่ไม่ถึง 32 กก. หรือท่านต้องการนำกระเป๋าเดินทางไปด้วยเพิ่มเติม หากเครื่องบินยังมีพื้นที่ว่าง ท่านอาจชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินที่สนามบินได้ ดูค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินแบบชำระที่สนามบินได้

เมื่อระเบียบด้านสัมภาระอนุญาตของแอร์นิวซีแลนด์มีผลบังคับใช้โดยเลือกเมืองต้นทางจากรายการที่ปรากฎด้านล่าง

เคล็ดลับ: หากท่านมีแผนเพิ่มจำนวนกระเป๋าเดินทาง โปรดเผื่อเวลาเช็ค-อินที่สนามบินให้มากกว่าปกติ

นิวซีแลนด์

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน NZD) 

ภายในประเทศนิวซีแลนด์

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $80
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $120 (หรือ $200 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $170
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนดและสัตว์เลี้ยง: $80  

ปลายทางที่เดินทางไปถึงในออสเตรเลียและหมู่เกาะแปซิฟิก (เช่น นิวซีแลนด์)
(ยกเว้น การเดินทางไปยังเมืองเพิร์ธ โฮโนลูลู และเดนปาซาร์/บาหลี)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $170
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $250 (หรือ $420 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $300
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $170  

ปลายทางของการเดินทางระหว่างประเทศไปยังส่วนอื่นๆ ของโลก (ยกเว้น นิวซีแลนด์)
(ยกเว้น การเดินทางไปยังเมืองเพิร์ธ โฮโนลูลู และเดนปาซาร์/บาหลี)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $250
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $300 (หรือ $550 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $350
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $250 

ออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน AUD) 

เมืองต้นทางในออสเตรเลียไปยังนิวซีแลนด์และหมู่เกาะแปซิฟิก (ยกเว้น การเดินทางไปยังเมืองเพิร์ธ)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $160
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $230 (หรือ $390 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $280
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $160  

ออกเดินทางจากเมืองเพิร์ธไปยังนิวซีแลนด์

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $230
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $280 (หรือ $510 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $330
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $230  

ออกเดินทางจากออสเตรเลียและเกาะนอร์โฟล์คไปยังปลายทางระหว่างประเทศในส่วนอื่นๆ ของโลก

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $230
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $280 (หรือ $510 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $330
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $230

อาร์เจนตินา

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน USD)  

สัมภาระอนุญาตระหว่างประเทศ เดินทางออกจากอาร์เจนตินาไปยังจุดหมายทุกแห่ง

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $180
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $220 (หรือ $400 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $260
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $180

บาหลี (เดนปาซาร์) 

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน USD)  

สัมภาระอนุญาต เดินทางออกจากบาหลีไปยังจุดหมายทุกแห่ง

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $180
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $220 (หรือ $400 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $260
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $180

แคนาดา

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน CAD)  

สัมภาระอนุญาตระหว่างประเทศ (ยกเว้น แวนคูเวอร์)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $240
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $280 (หรือ $520 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $330
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $240

จีน

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน CNY)  

สัมภาระอนุญาตระหว่างประเทศ

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: ¥1150
ชิ้นสองที่เพิ่ม: ¥1380 (หรือ ¥2530 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: ¥1610
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: ¥1500

หมู่เกาะคุก (ราโรตองกา)

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน NZD)  

สัมภาระอนุญาต เดินทางออกจากหมู่เกาะคุก  (ราโรตองกา) ไปยังปลายทางที่มีชั่วโมงบินสั้นในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก (ยกเว้นเมืองเพิร์ธ เดนปาซาร์ โฮโนลูลู)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $170
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $250 (หรือ $420 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $300
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $170

สัมภาระอนุญาต เดินทางออกจากหมู่เกาะคุก  (ราโรตองกา) ไปยังปลายทางระหว่างประเทศอื่นๆ (ยกเว้นเมืองเพิร์ธ เดนปาซาร์ โฮโนลูลู)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $250
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $300 (หรือ $550 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $350
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $250

ฟิจิ (นาดิ)

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน FJD)  

สัมภาระอนุญาต เดินทางออกจากนาดิไปยังปลายทางที่มีชั่วโมงบินสั้นในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก (ยกเว้นเมืองเพิร์ธ เดนปาซาร์ โฮโนลูลู)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $250
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $370 (หรือ $620 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $450
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $250

สัมภาระอนุญาต เดินทางออกจากนาดิ ไปยังปลายทางระหว่างประเทศอื่นๆ (ยกเว้นเมืองเพิร์ธ เดนปาซาร์ โฮโนลูลู)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $370
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $450 (หรือ $820 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $520
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $370

ฮ่องกง

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน HKD)  

สัมภาระอนุญาตระหว่างประเทศ (ยกเว้น ฮ่องกง)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $1430
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $1720 (หรือ $3150 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $2000
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $1430

ญี่ปุ่น

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน JYP)  

สัมภาระอนุญาตระหว่างประเทศ (ยกเว้น ญี่ปุ่น)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: ¥20,000
ชิ้นสองที่เพิ่ม: ¥24,000 (หรือ ¥44,000 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: ¥27,000
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: ¥20,000

นิวแคลิโดเนีย (นูเมอา)

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน XPF)  

สัมภาระอนุญาต เดินทางออกจากนิวแคลิโดเนีย (นูเมอา) ไปยังปลายทางที่มีชั่วโมงบินสั้นในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก (ยกเว้นเมืองเพิร์ธ เดนปาซาร์ โฮโนลูลู)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: 12,000XPF
ชิ้นสองที่เพิ่ม: 18,000XPF (หรือ 30,000XPF ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: 22,000XPF
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: 12,000XPF

สัมภาระอนุญาต เดินทางออกจากนิวแคลิโดเนีย (นูเมอา) ไปยังปลายทางระหว่างประเทศอื่นๆ (ยกเว้นเมืองเพิร์ธ เดนปาซาร์ โฮโนลูลู)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: 18,000XPF
ชิ้นสองที่เพิ่ม: 22,000XPF (หรือ 40,000XPF ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: 25,000XPF
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: 18,000XPF

นีอูเอ

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน NZD)  

สัมภาระอนุญาต เดินทางออกจากนีอูเอ ไปยังปลายทางที่มีชั่วโมงบินสั้นในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก (ยกเว้นเมืองเพิร์ธ เดนปาซาร์ โฮโนลูลู)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $170
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $250 (หรือ $420 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $300
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $170

สัมภาระอนุญาต เดินทางออกจากนิอูเอ ไปยังปลายทางระหว่างประเทศอื่นๆ (ยกเว้นเมืองเพิร์ธ เดนปาซาร์ โฮโนลูลู)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $250
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $300 (หรือ $550 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $350
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $250

หมู่เกาะนอร์โฟล์ค

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน AUD)  

Khởi hành từ đảo Norfolk tới Úc

ออกเดินทางจากหมู่เกาะนอร์โฟล์คไปยังออสเตรเลีย

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $170
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $250 (หรือ $420 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $300
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $170  

ซามัว (อาเปีย)

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน WST)  

สัมภาระอนุญาต เดินทางออกจากอาเปียไปยังปลายทางที่มีชั่วโมงบินสั้นในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก (ยกเว้นเมืองเพิร์ธ เดนปาซาร์ โฮโนลูลู)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $300
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $440 (หรือ $740 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $530
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $300

สัมภาระอนุญาต เดินทางออกจากอาเปีย ไปยังปลายทางระหว่างประเทศอื่นๆ (ยกเว้นเมืองเพิร์ธ เดนปาซาร์ โฮโนลูลู)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $440
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $530 (หรือ $970 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $620
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $440

สิงคโปร์

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน SGD)  

สัมภาระอนุญาตระหว่างประเทศ (ยกเว้น สิงคโปร์)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $240
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $290 (หรือ $530 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $340
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $240

ตาฮิติ (ปาเปเอเต)

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน XPF)  

สัมภาระอนุญาต เดินทางออกจากปาเปเอเต ไปยังปลายทางที่มีชั่วโมงบินสั้นในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก (ยกเว้นเมืองเพิร์ธ เดนปาซาร์ โฮโนลูลู)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: 12,000XPF
ชิ้นสองที่เพิ่ม: 18,000XPF (หรือ 30,000XPF ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: 22,000XPF

สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: 12,000XPF

สัมภาระอนุญาต เดินทางออกจากปาเปเอเต ไปยังปลายทางระหว่างประเทศอื่นๆ (ยกเว้นเมืองเพิร์ธ เดนปาซาร์ โฮโนลูลู)  

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: 18,000XPF
ชิ้นสองที่เพิ่ม: 22,000XPF (หรือ 40,000XPF ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: 25,000XPF

สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: 18,000XPF

ไทเป

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน TWD)  

สัมภาระอนุญาตระหว่างประเทศ (ยกเว้น ไทเป)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $5,330
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $6,400 (หรือ $11,730 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $7,470
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $5,330

ตองกา

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน TOP)  

สัมภาระอนุญาต เดินทางออกจากตองกา (นูกู อโลฟา) ไปยังปลายทางที่มีชั่วโมงบินสั้นในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก (ยกเว้นเมืองเพิร์ธ เดนปาซาร์ โฮโนลูลู)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: T$280
ชิ้นสองที่เพิ่ม: T$410 (หรือ T$690 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: T$490
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: T$280

สัมภาระอนุญาต เดินทางออกจากตองกา (นูกู อโลฟา) ไปยังปลายทางระหว่างประเทศอื่นๆ (ยกเว้นเมืองเพิร์ธ เดนปาซาร์ โฮโนลูลู)  

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: T$410
ชิ้นสองที่เพิ่ม: T$490 (หรือ T$900 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: T$570
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: T$410

วานูอาตู

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน VUV)  

สัมภาระอนุญาต เดินทางออกจากวานูอาตู ไปยังปลายทางที่มีชั่วโมงบินสั้นในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก (ยกเว้นเมืองเพิร์ธ เดนปาซาร์ โฮโนลูลู)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: 13,000VT
ชิ้นสองที่เพิ่ม: 20,000VT (หรือ 33,000VT ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: 24,000VT
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: 13,000VT

สัมภาระอนุญาต เดินทางออกจากวานูอาตู ไปยังปลายทางระหว่างประเทศอื่นๆ (ยกเว้นเมืองเพิร์ธ เดนปาซาร์ โฮโนลูลู)  

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: 20,000VT
ชิ้นสองที่เพิ่ม: 24,000VT  (หรือ 44,000VT ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: 28,000VT
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: 20,000VT

เวียดนาม

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน USD)  

สัมภาระอนุญาตระหว่างประเทศ (ยกเว้น เวียดนาม)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $180
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $220 (หรือ $400 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $260
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $180

สหราชอาณาจักร

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินและขนาดเกินที่กำหนด (สกุลเงิน GBP)  

สัมภาระอนุญาตระหว่างประเทศ (ยกเว้น ลอนดอน ฮีทโธรว์)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: £130
ชิ้นสองที่เพิ่ม: £160 (หรือ £290 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: £180
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: £130

สหรัฐอเมริกา

หากเที่ยวบินของท่านให้บริการโดยสายการบินพันธมิตรของแอร์นิวซีแลนด์ และข้อกำหนดสัมภาระอนุญาติและค่าธรรมเนียมของแอร์นิวซีแลนด์ไม่มีผลบังคับใช้ โปรดสอบถามรายละเอียดที่สายการบินที่ให้บริการ

ค่าธรรมเนียมจะมีผลเมื่อสัมภาระของท่านมีน้ำหนักเกินกำหนดที่อนุญาต ซึ่งรวมถึงการซื้อสัมภาระเพิ่มแบบชำระเงินล่วงหน้า และ/หรือสิทธิประโยชน์จากรายการสะสมไมล์ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: ข้อกฎหมายของกระทรวงคมนาคมสหรัฐกำหนดให้การเดินทางที่เริ่มหรือมีจุดหมายปลายทางในสหรัฐ ต้องใช้ข้อกำหนดสัมภาระอนุญาตและค่าธรรมเนียมเดียวกันตลอดการเดินทาง ทั้งนี้ อาจมีค่าธรรมเนียม ณ จุดแวะพักระหว่างเส้นทาง  

สัมภาระอนุญาตระหว่างประเทศ (ยกเว้น สหรัฐอเมริกา)

ชิ้นแรกที่เพิ่ม: $180
ชิ้นสองที่เพิ่ม: $220 (หรือ $400 ต่อสองชิ้น)
ชิ้นสามที่เพิ่ม และชิ้นอื่นๆ หลังจากนั้น: $260
สัมภาระน้ำหนักเกิน (กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.) และขนาดเกินกำหนด: $180