การใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

เราต่างชอบใช้อุปกรณ์พกพา ต่อไปนี้คือแนวทางการใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่สนามบินและบนเครื่องบินโดยสารของเรา ทุกท่านโปรดรับฟังวิธีใช้อย่างตั้งใจ ทั้งในส่วนของการใช้งานบริเวณ พักคอยของเกทและบนเครื่องบินโดยสาร

สำหรับข้อมูลการใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่ไม่ได้ระบุไว้ โปรดสอบถามที่นี่

ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถพกอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ติดตัวได้ไม่เกิน 15 ชิ้น เช่น กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป แท็บเล็ต ฯลฯ หากท่านต้องการทราบว่าอุปกรณ์ใดสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ ไม่ว่าท่านจะใช้งานหรือไม่ โปรดดูที่หมวดสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่ห้ามและสิ่งของหวงห้าม (Carry-on baggage prohibited and restricted items).

ที่สนามบิน

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์แบบพกพาสามารถใช้งานได้ในอาคารผู้โดยสารและทางเดินในตัวอาคาร เช่น สะพานเทียบเครื่องบิน สนามบินส่วนใหญ่มีสัญญาณไว-ไฟและจุดชาร์จไฟ โปรดตรวจสอบกับเว็บไซต์ของสนามบินเหล่านั้นอีกครั้ง

การรักษาความปลอดภัยมักกำหนดให้นำเครื่องแล็ปท็อปแยกจากตัวกระเป๋า ทั้งนี้ การตรวจด้วยวิธี X-ray ไม่ทำความเสียหายให้แก่อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

ในขณะเดินอยู่บนพื้นแอสฟัลต์ ท่านอาจเปิดเครื่องอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ไว้ได้ แต่การใช้งานจะไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบริเวณนี้จัดเป็นพื้นที่อันตรายร้ายแรง ทางเราขอขอบคุณท่านสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ในเขตพื้นที่ควบคุมต่างๆ เช่น ศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมือง สนามบินบางแห่งอาจห้ามไม่ให้ใช้งานอุปกรณ์พกพา ซึ่งรวมถึงโทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายรูป ท่านอาจเปิดเครื่องอุปกรณ์ไว้ได้ แต่โปรดละเว้นการใช้งานในบริเวณดังกล่าว

บนเครื่องบิน

ท่านสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์น้ำหนักเบาเมื่อไรก็ได้ แต่โปรดดูให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าตัวเครื่องอยู่ใน flight mode เนื่องจากสัญญาณไว-ไฟและสัญญาณโทรศัพท์ต้องถูกระงับการทำงานไว้จนกว่าจะได้รับแจ้งเมื่อเครื่องบินลงจอดเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ดี ท่านอาจใช้งานบลูทูธได้ แม้เครื่องอยู่ใน flight mode.

อุปกรณ์สวมใส่และชิ้นส่วนฝังใต้ผิวหนัง เครื่องช่วยฟัง ตัวควบคุมการเต้นหัวใจ นาฬิกา เครื่องวัด

อุปกรณ์เหล่านี้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาบนเครื่องบินโดยระงับการส่งสัญญาณเซลลูลาร์และไว-ไฟไว้ การทำงานของบลูทูธใช้งานได้ตามปกติสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้

 • เครื่องช่วยฟัง
 • ตัวควบคุมการเต้นหัวใจ
 • นาฬิกาอิเล็คทรอนิกส์
 • นาฬิกาชนิด smart watches
 • เครื่องวัดกิจกรรม
 • เครื่องประดับอิเล็คทรอนิกส์

บุหรี่ไฟฟ้าและกล้องยาเส้น

แม้ท่านอาจนำสิ่งของเหล่านี้ขึ้นเครื่องบินได้ แต่จะไม่สามารถใช้งานหรือชาร์จไฟได้ไม่ว่าเมื่อใด ทั้งนี้ ท่านสามารถนำสิ่งของต่อไปนี้เข้ามาในห้องโดยสารได้ แต่ห้ามบรรจุลงในสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

 • บุหรี่ไฟฟ้า
 • ซิการ์อิเล็คทรอนิกส์
 • ยาเส้นอิเล็คทรอนิกส์
 • อุปกรณ์สูดไออิเล็คทรอนิกส์

อุปกรณ์มือถือน้ำหนักเบา – โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต iPod ebook

สิ่งของในหมวดนี้รวมถึงอุปกรณ์มือถือ/พกพาน้ำหนักเบาที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1 กก. และอาจถือหรือใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียว  ทั้งนี้ สัญญาณเซลลูลาร์หรือไว-ไฟต้องถูกระงับไว้หรือตั้งค่าเป็น flight mode ตลอดเที่ยวบิน ท่านอาจใช้งานบลูทูธได้หลังตั้งค่าอุปกรณ์เป็น flight mode เรียบร้อยแล้ว

เว้นเสียแต่ลูกเรือจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นอย่างอื่น อุปกรณ์มือถือ/พกพาน้ำหนักเบาต่างๆ สามารถใช้ได้บนเครื่องบินของแอร์นิวซีแลนด์ และเครื่องบินที่มีเครื่องยนต์ชนิด turbo-prop

อุปกรณ์มือถือน้ำหนักเบา รวมถึง

 • โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน
 • แท็บเล็ตและ iPad
 • เครื่องเล่นเสียงอัตโนมัติ - CD, MP3, iPod
 • หนังสืออิเล็คทรอนิกส์
 • กล้องถ่ายรูป
 • เครื่องเล่นเกมและของเล่น ชนิดไม่มีตัวควบคุมแบบรีโมท
 • อุปกรณ์ PDA
 • หูฟังชนิดป้องกันเสียงรบกวน (ชนิดใช้ Bluetooth)
 • อุปกรณ์การแพทย์ที่ได้รับอนุญาต
 • อุปกรณ์บันทึกเสียงแบบพกพาที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ชนิดแห้ง (ตลอดเที่ยวบิน)
 • เครื่องคำนวณ ชนิดไม่มีเครื่องพิมพ์ (ตลอดเที่ยวบิน)

หมายเหตุ: โทรศัพท์มือถือ Samsung รุ่น Galaxy Note 7 ไม่สามารถนำไปพร้อมเที่ยวบินของแอร์นิวซีแลนด์ได้ ไม่ว่าโดยการนำเข้ามาในห้องโดยสารหรือสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

อุปกรณ์พกพาขนาดใหญ่ – แล็ปท็อป เครื่องเล่น DVD กล้องบันทึกวิดีโอ

สิ่งของในหมวดนี้รวมถึงอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เคลื่อนที่ได้ ซึ่งมีน้ำหนักเกิน 1 กก. และ/หรือไม่อาจถือและใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียว (อุปกรณ์มีขนาดใหญ่)

สัญญาณเซลลูลาร์หรือไว-ไฟต้องถูกระงับไว้หรือตั้งค่าเป็น flight mode ตลอดเที่ยวบิน ท่านอาจใช้งานบลูทูธได้หลังตั้งค่าอุปกรณ์เป็น flight mode เรียบร้อยแล้ว

เว้นเสียแต่ลูกเรือจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นอย่างอื่น อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เคลื่อนที่ขนาดใหญ่ หรือชนิดที่ไม่อาจถือและใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียวจะใช้งานได้หลังเครื่องบินเทค-ออฟและก่อนเครื่องบินลงจอดบนเครื่องบินโดยสารทุกรุ่น มิฉะนั้น ต้องนำไปจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

ตัวอย่างของอุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดใหญ่

 • แล็ปท็อปและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
 • เครื่องเล่น CD และ DVD ชนิดเคลื่อนที่
 • เครื่องเล่มเกมและของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดไม่มีตัวควบคุมแบบรีโมท
 • เครื่องบันทึกวิดีโอและกล้องถ่ายรูป
 • เครื่องคำนวณ ชนิดมีเครื่องพิมพ์

อุปกรณ์เสริมบลูทูธและอปุกรณ์ไร้สาย - หูฟัง เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวควบคุม

อุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่อาศัยการเชื่อมต่อบลูทูธสามารถใช้งานได้บนเครื่องบินของเรา หากอุปกรณ์มีน้ำหนักเบาและใช้มือถือได้ ผู้โดยสารสามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ตลอดเวลา สำหรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือชนิดที่ออกแบบเพื่อใช้กับอุปกรณ์ขนาดใหญ่จะใช้งานได้เมื่อเครื่องบินเทคออฟและก่อนเครื่องบินลงจอดเท่านั้น

สัญญาณเซลลูลาร์หรือไว-ไฟต้องถูกระงับไว้หรือตั้งค่าเป็น flight mode ตลอดเที่ยวบิน  เว้นเสียแต่ลูกเรือจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อเครื่องลงจอดเป็นที่เรียบร้อย

การขนส่งโดรน

อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) หรือ “โดรน” จัดเป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เคลื่อนที่

โดรนอาจนำมากับเที่ยวบินของแอร์นิวซีแลนด์ได้ทั้งในรูปแบบสัมภาระโหลดใต้เครื่องและสัมภาระถือขึ้นเครื่องโดยเป็นไปตามระเบียบด้านสัมภาระในห้องโดยสาร (Cabin baggage) หรือสัมภาระโหลดใต้เครื่อง (Checked-in baggage) หากแบตเตอรี่ไม่อาจนำออกจากโดรนได้ ตัวโดรนจะต้องบรรจุอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการถูกกระตุ้น และแบตเตอรี่ที่ใช้งานกับโดรนต้องตรงกับระเบียบของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ดูรายละเอียดการเดินทางพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม ได้ที่นี่ 

การใช้กระแสไฟบนเครื่องบิน

การใช้ไฟฟ้าเพื่ออุปกรณ์การแพทย์

ดูที่อุปกรณ์การแพทย์  (Medical equipment)

เต้าเสียบไฟฟ้าที่ให้บริการบนเครื่องบิน

ท่านไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่ต้องใช้กระแสไฟจากเต้าเสียบบนเครื่องบินได้ ยกเว้นอุปกรณ์ที่รับรองโดย MEDA โปรดดูที่อุปกรณ์การแพทย์  (Medical equipment)

ไฟฟ้าบนเก้าอี้ผู้โดยสารสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

เต้าเสียบจ่ายกระแสไฟ 110V 60Hz สำหรับที่นั่งต่อไปนี้ 

 • ชั้น Business Premier และ Premium Economy บนเครื่องรุ่น B777-200, B777-300 และ B787-9
 • ชั้น Economy บนเครื่องรุ่น B777-300 และ B787-9

เต้าเสียบรองรับการใช้งานปลั๊กต่อไปนี้

 • ปลั๊ก 3 ขาแบบนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลีย
 • ปลั๊ก 2 ขาแบบยุโรป
 • ปลั๊ก 2 ขาแบบสหรัฐอเมริกา

ปลั๊กไฟ 3 ขาแบบอังกฤษจำเป็นต้องมีหัวแปลง (adaptor) ในการใช้งานกับเต้าเสียบบนเครื่องบินทุกรุ่น ยกเว้น B777-300 ทางเรามีอุปกรณ์จำนวนจำกัด จึงขอแนะนำให้ท่านนำติดตัวมาเอง

อุปกรณ์เพื่อการเสริมสวยและความสะดวกสบาย - เครื่องโกนหนวด แปรงสีฟัน หูฟังป้องกันเสียงรบกวน

อุปกรณ์เหล่านี้อาจใช้ได้ตลอดเที่ยวบิน ยกเว้นหูฟัง ในช่วงประกาศระเบียบความปลอดภัย

 • เครื่องโกนหนวด
 • แปรงสีฟันไฟฟ้า
 • หูฟังชนิดป้องกันเสียงรบกวนที่แจกจ่ายโดยแอร์นิวซีแลนด์
 • หูฟังชนิดป้องกันเสียงรบกวนระบบบลูทูธอื่นๆ

วิทยุ โทรทัศน์ VHF และ GPS

ผู้โดยสารไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้ และต้องปิดเครื่องไว้หรือป้องกันไม่ให้เครื่องเปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติในระหว่างเที่ยวบิน

 • ตัวรับสัญญาณดาวเทียม เช่น Sirius XM Radio
 • ชุดโทรทัศน์
 • ตัวรับสัญญาณวิทยุ AM/FM
 • ตัวสแกนสัญญาณ VHF
 • ตัวกระจายสัญญาณวิทยุ เช่น CB หรือ ham radio
 • ระบบ GPS ต่างๆ

อุปกรณ์การแพทย์และเครื่องช่วยชีวิต 

 • ระบบช่วยชีวิตส่วนตัวชนิดไม่ต้องเชื่อมต่อและใช้แบตเตอรี่ชนิดแห้ง เช่น เครื่องพ่นละอองยาและจอแสดงผล อาจใช้ได้ตลอดเที่ยวบินเมื่อท่านได้แสดงหลักฐานทางการแพทย์พร้อมใบรับรองอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้ากับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์
 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อื่นๆ ดูที่อุปกรณ์การแพทย์ (Medical equipment)