โปรแกรมแวะพักของสนามบินชางฮี
(Changi Transit Programme)

ผู้โดยสารจะได้รับวอยเชอร์มูลค่า 20$ สำหรับช้อปปิ้งในระหว่างแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินชางงี

แอร์นิวซีแลนด์มีความยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Changi Airport Group (CAG) สำหรับโครงการเปลี่ยนเครื่องขอโปรแกรมแวะพักของสนามบินชางฮี

ผู้โดยสารจะได้รับบัตรกำนัลของขวัญมูลค่า 20 $ ดอลลาร์สำหรับการช็อปปิ้งระหว่างการหยุดพักระหว่างทางที่สนามบินชางงีเมื่อเดินทางกับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์สสิงคโปร์แอร์ไลน์หรือสายการบินนิวซีแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2563

ใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์?

 • ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบิน Singapore Airlines (SQ) และ/หรือ SilkAir (MI) ที่ออกตั๋วสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางไปยัง/ออกจากสิงคโปร์ สำหรับเที่ยวบินร่วม ที่ให้บริการโดย Singapore Airlines (SQ) และ/หรือ SilkAir (MI) หมายเลขเที่ยวบินต้องขึ้นต้นด้วย SQ หรือ MI
 • สำหรับการต่อเที่ยวบินที่บินสู่หรือออกจากสิงคโปร์ที่ไม่ได้ให้บริการโดยสิงคโปร์แอร์ไลน์ หรือซิลค์แอร์ ต้องเป็นเที่ยวบินที่ให้บริการโดยแอร์นิวซีแลนด์ โดยเฉพาะเที่ยวบินหมายเลข SQ4281/SQ4282/NZ281/NZ282 หรือสายการบิน Scoot ที่มีหมายเลขเที่ยวบิน TR596/TR597
 • หมายเลขตั๋ว e-ticket ของผู้โดยสารต้องขึ้นต้นด้วย 618/629/086
 • ผู้โดยสารต้องเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินชางงีในทั้งสองขาของการเดินทาง ซึ่งหมายถึงสิงคโปร์ไม่ใช่ต้นทางหรือปลายทาง ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องสำหรับการเดินทางขาเดียวหรือใช้ตั๋วขาเดียวไม่มีสิทธิ์ได้รับวอยเชอร์นี้ ตัวอย่าง ผู้โดยสารที่มีการเดินทางดังต่อไปนี้
 • “ลอนดอน-สิงคโปร์-ซิดนีย์-สิงคโปร์”: ได้รับสิทธิ์
 • “ลอนดอน-สิงคโปร์-ลอนดอน”: ไม่ได้รับสิทธิ์
 • การเดินทางขาเดียวจาก “ลอนดอน-สิงคโปร์-ซิดนีย์”: ไม่ได้รับสิทธิ์
 • การแวะเปลี่ยนเครื่องหมายถึงการหยุดพักที่สนามบินชางงีในช่วงเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ซึ่งคำนวณด้วยเวลาเดินทางถึงมาตรฐาน (Scheduled Time of Arrival: STA) ของเที่ยวบินที่เดินทางสู่สนามบินชางงี และเวลาเดินทางออกมาตรฐาน (Scheduled Time of Departure: STD) ของเที่ยวบินขาออกที่มีการแวะเปลี่ยนเครื่องและบินออกจากสนามบินชางงี
 • ผู้โดยสารที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินชางงีในการเดินทางขาเดียวต้องบินออกจากและกลับไปยังประเทศเดียวกันด้วยการเดินทางทางอากาศผ่านสนามบินชางงี ผู้โดยสารดังกล่าวต้องแสดงหลักฐานการเดินทางทางบกหรืออากาศจาก/ไปยังสิงคโปร์ และเที่ยวบินทั้ง 3 ส่วนผ่านสนามบินชางงี ยกตัวอย่าง ผู้โดยสารที่มีการเดินทางต่อไปนี้
 • “มุมไบ-สิงคโปร์, กัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์-มุมไบ” และ สิงโปร์-กัวลาลัมเปอร์โดยทางบกหรือทางอากาศ และหลักฐานต่างๆ (เช่น รายการยืนยันการจอง ใบแจ้งหนี้และตั๋วโดยสาร) ของการเปลี่ยนการเดินทางทางบกหรือทางอากาศ”: ได้รับสิทธิ์
 • “ปักกิ่ง-สิงคโปร์, กรุงเทพ-สิงคโปร์-เซี่ยงไฮ้” และ สิงคโปร์-กรุงเทพโดยทางอากาศ และหลักฐานต่างๆ (เช่น ใบแจ้งหนี้และตั๋วโดยสาร) ของการเปลี่ยนการเดินทางทางบกหรือทางอากาศ”: ได้รับสิทธิ์
 • “เซี่ยงไฮ้-สิงคโปร์-เพิร์ธ, สิงคโปร์-เซี่ยงไฮ้” ในตั๋วขาเดียว แต่เส้นทางเช่น “เพิร์ธ-สิงคโปร์” โดยสายการบินอื่น”: ไม่ได้รับสิทธิ์
 • ผู้โดยสารต้องมีอายุมากกว่า 2 ปี ณ เมืองที่ออกตั๋ว และได้ระบุที่นั่งของตนเอง ซึ่งหมายถึงที่นั่งต้องไม่ใช้ร่วมกันกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
 • ผู้โดยสารที่มีการแวะเปลี่ยนเครื่อง (ผ่านสิงคโปร์) ที่ออกตั๋ว e-ticket แยกเป็นสองใบหรือมากกว่าต้องแสดง e-ticket ทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ ทางเราไม่สามารถดำเนินการออกวอยเชอร์ได้หากผู้โดยสารไม่แสดงหลักฐานทางเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับวอยเชอร์

 • ผู้โดยสารสามารถรับวอยเชอร์รางวัลการเปลี่ยนเครื่องได้แค่ครั้งเดียว ไม่ว่าในขาใดของการเดินทางไป-กลับนั้นๆ เว้นเสียแต่มีการออกตั๋ว e-ticket แยกเป็นสองใบหรือมากกว่า ยกตัวอย่าง ผู้โดยสารที่มี e-ticket ออกให้สำหรับเส้นทาง “ลอนดอน-สิงคโปร์-ซิดนีย์-สิงคโปร์” สามารถรับวอยเชอร์รางวัลการเปลี่ยนเครื่องได้ทั้งเมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์จากลอนดอน หรือเมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์จากซิดนีย์
 • ต้นทางอ้างอิงถึงประเทศที่เที่ยวบินขาออกเดินทางออกโดยสายการบินที่ร่วมรายการก่อนที่ท่านจะเดินทางมาถึงสิงคโปร์สำหรับการเดินทางทั้งหมด
 • ผู้โดยสารสามารถรับวอยเชอร์รางวัลการเปลี่ยนเครื่องได้เฉพาะการเดินทางครั้งปัจจุบัน การรับวอยเชอร์ย้อนหลังหรือล่วงหน้าไม่สามารถทำได้
 • โปรแกรมนี้มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
 • บัตรกำนัลมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกจนถึง 30 กันยายน 2562
 • รางวัลการเปลี่ยนเครื่องอาจไม่สามารถใช้ได้กับโปรโมชั่นที่มีเดิมอยู่ของร้านค้า
 • รางวัลการเปลี่ยนเครื่องอาจใช้ร่วมกับ Singapore Airlines/SilkAir Boarding Pass Privileges ได้
 • ให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
 • ท่านจะได้รับรางวัลการเปลี่ยนเครื่องมูลค่า 20$ จากต้นทางทั้งหมดที่ท่านออกเดินทางสำหรับการเดินทางไป-กลับนั้นๆ
 • ท่านจะได้รับรางวัลการเปลี่ยนเครื่องมูลค่า 20$ สองรางวัล โดยมีหนึ่งใบสามารถใช้ซื้อสุรา น้ำหอม หรือเครื่องสำอางเท่านั้น หากต้นทางของการเดินทางไป-กลับทั้งหมดของท่านเริ่มจากจีนแผ่นดินใหญ่
 • พนักงานของเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขอรับรางวัลการเปลี่ยนเครื่องด้วยเหตุผลบางประการที่รวมถึง แต่ไม่จำกัด การแสดงเอกสารสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ
 • กลุ่มสนามบินชางงีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับวอยเชอร์ได้ที่ใด

วิธีใช้วอยเชอร์