สัมภาระโหลดใต้เครื่อง: สิ่งของหวงห้ามและจำกัด

เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน สายการบินไม่อนุญาตให้ท่านนำสิ่งของบางชนิดบรรจุมาในสัมภาระโหลดใต้เครื่อง ในขณะที่ผู้โดยสารบางท่านอาจทำได้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษเฉพาะ

หากท่านไม่ได้รับคำตอบที่ต้องการ โปรดสอบถามตัวแทนท่องเที่ยวหรือติดต่อเราสำหรับข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสนามบินท้องถิ่นอาจจำกัดปริมาณและสภาพตามที่ระบุด้านล่าง สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินในสหรัฐอเมริกา โปรดดูที่เว็บไซต์ของ TSA

รายการสิ่งของหวงห้ามโดยคร่าวๆ  

 • ไม้ขีดไฟจำนวนมากกว่าหนึ่งกล่อง
 • ระบบออกซิเจนเหลว
 • อุปกรณ์ป้องกันตัวที่มีสารก่อความระคายเคืองหรือทำให้สูญเสียความสามารถ เช่น สเปรย์พริกไทย
 • อาวุธช็อคไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบอันตราย
 • กระป๋องอัดก๊าซที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเวชภัณฑ์หรือเครื่องใช้ในห้องน้ำ
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น กระเป๋านิรภัย กล่องใส่เงินสดและกระเป๋าใส่เงินสด ซึ่งมีแบตเตอรี่ลิเธียม ดอกไม้เพลิง หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ใดๆ
 • บอร์ดลอยได้ รถยืนไฟฟ้าชนิด Mini-Segway, solo wheel, air wheel รถนั่งไฟฟ้าชนิด balance wheel สเก็ตบอร์ดที่ใช้พลังงานลิเธียม หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตัวชนิดมีหน่วยความจำในตัว และพาหนะขนาดเล็กเพื่อความบันเทิงที่ทำงานด้วยพลังงานลิเธียม
 • แบตเตอรี่ลิเธียมที่ติดตั้งภายในหรือแบบสำรองที่มีกำลังไฟมากกว่า 160Wh หรือปริมาณลิเธียม 8 กรัม

เครื่องดื่มและอาหาร

ระเบียบเหล่านี้เป็นไปตามหลักความปลอดภัยของสายการบินสำหรับสัมภาระโหลดใต้เครื่อง ไม่ใช่ข้อกำหนดศุลกากรของประเทศใดประเทศหนึ่ง หากท่านเดินทางระหว่างประเทศ โปรดตรวจสอบกฎหมายศุลกากรของปลายทางดังกล่าวก่อนจัดกระเป๋า

สิ่งที่สายการบินอนุญาต (โปรดตรวจสอบข้อกำหนดศุลกากรของประเทศปลายทาง)

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบรรจุภัณฑ์ที่วางจำหน่าย มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบต่ำกว่า 24% ในขนาดที่บรรจุ ในขวดที่มีขนาดไม่เกิน 5 ลิตร (ไม่จำกัดจำนวน)
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบรรจุภัณฑ์ที่วางจำหน่าย มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 24%-70% ในขนาดที่บรรจุ ในขวดที่มีขนาดไม่เกิน 5 ลิตร (คนละ 5 ลิตร)
 • อาหารเหลวที่มีการบรรจุอย่างแน่นหนาและปลอดภัย ซึ่งรวม น้ำ น้ำผลไม้ นม ซุปและแยม
 • อาหารแห้ง ซึ่งรวม แซนด์วิช บิสกิต ถั่วต่างๆ และผลไม้

หมายเหตุ: ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแอลกอฮอลล์เกิน 70% ในขนาดที่บรรจุเดินทาง ผู้โดยสารอาจต้องชำระภาษีอากรขาเข้าและต้องตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อยกเว้นสินค้าปลอดภาษี

เวชภัณฑ์

สิ่งที่หวงห้าม

 • แบตเตอรี่สำรองสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ อย่างไรก็ดี หากมีการบรรจุอย่างถูกต้องก็อาจนับเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ระบบออกซิเจนเหลว (ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน)

สิ่งที่อนุญาต

 • ยาชนิดเหลวและแห้ง
 • เครื่องวัดอุณหภูมิที่มีสารปรอท ชนิดใช้เชิงการแพทย์หรือทางคลินิก เพื่อใช้ส่วนตัวและป้องกันโรคสำหรับผู้โดยสารแต่ละท่าน

สิ่งที่ต้องขออนุญาต

โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับสิ่งของในหมวดนี้ก่อนสำรองที่นั่ง

 • อุปกรณ์การแพทย์เคลื่อนย้ายได้ชนิดใช้แบตเตอรี่ลิเธียมที่บรรจุไว้เรียบร้อยแล้ว
 • ก๊าซออกซิเจน (ไม่ใช่ของเหลว) หรือท่อบรรจุอากาศสำหรับใช้ในการแพทย์

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยส่วนตัว อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องใช้ในห้องน้ำ กระป๋องอัดความดัน

สิ่งที่หวงห้าม

 • อุปกรณ์ป้องกันตัวที่มีสารก่อความระคายเคืองหรือทำให้สูญเสียความสามารถ เช่น สเปรย์พริกไทย
 • อาวุธช็อคไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบอันตราย เช่น วัตถุระเบิด ก๊าซความดัน หรือแบตเตอรี่ ลิเธียม 

สิ่งที่อนุญาต

 • ที่ม้วนผมที่มีส่วนประกอบของก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่มีฝาครอบส่วนกำเนิดความร้อนอย่างปลอดภัย หนึ่งชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ยกเว้นก๊าซสำรองสำหรับเติม
 • วัตถุในกลุ่มเวชภัณฑ์หรือเครื่องใช้ในห้องน้ำ เช่น กระป๋องอัดก๊าซ และแอลกอฮอล์ที่บรรจุภายใน (ดูปริมาณด้านล่าง)
 • กระป๋องอัดก๊าซสำหรับใช้งานในบ้านหรือเพื่อการกีฬา โดยต้องไม่ใช่ชนิดไวไฟ และไม่เป็นพิษ โดยที่บรรจุภัณฑ์ต้องมีฝาปิดเพื่อป้องกันการปล่อยก๊าซเองโดยไม่คาดคิด (ดูปริมาณด้านล่าง)

ปริมาณที่อนุญาต - เวชภัณฑ์ เครื่องใช้ห้องน้ำ และกระป๋องอัดก๊าซ 

 • ปริมาณสุทธิรวมของวัตถุประเภทยา เครื่องใช้ห้องน้ำ และกระป๋องอัดก๊าซทั้งหมดต้องไม่เกิน 2 กก. หรือ 2 ลิตร และปริมาณสุทธิของวัตถุแต่ละชิ้นต้องไม่เกิน 5 กก. หรือ 0.5 ลิตร

สิ่งที่ต้องขออนุญาต

โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับสิ่งของในหมวดนี้ก่อนสำรองที่นั่ง

 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น กระเป๋านิรภัย กล่องใส่เงินสด และกระเป๋าเงินสดที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม ดอกไม้เพลิง หรือวัตถุอันตรายอื่นที่เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ใดๆ

แบตเตอรี่และไฟฟ้า

สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีแบตเตอรี่ชนิดนี้เป็นส่วนประกอบ โปรดดูที่การเดินทางพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม (Travelling with lithium batteries)

สิ่งที่หวงห้าม

สิ่งที่อนุญาต

 • ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถนำอุปกรณ์เคลื่อนที่ติดตัวได้มากถึง 15 ชิ้น เช่น กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป แท็บเล็ต ฯลฯ
 • อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เคลื่อนที่ชนิดใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเมทัลหรือลิเธียมไอออน เช่น แล็ปท็อป แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูป ควรนำใส่ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ทางสายการบินขอให้ท่านปิดการทำงานของเครื่องโดยสมบูรณ์ (ไม่ทิ้งไว้ใน sleep mode) เพื่อป้องกันการกระตุ้นการทำงานของเครื่องโดยไม่ตั้งใจ และบรรจุอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนเช็ค-อิน
 • อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เคลื่อนที่ชนิดใช้แบตเตอรี่แบบแห้ง พร้อมแบตเตอรี่สำรองสองก้อน (ไม่ใช่ชนิดลิเธียม) ขนาดไม่เกิน 12 โวลต์ และ 100W-ชั่วโมง โดยที่ท่านได้ป้องกันการเปิดเครื่องไว้อย่างระมัดระวัง
 • โคมหรือหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานในบรรจุภัณฑ์ที่วางจำหน่าย และมีไว้เพื่อใช้ส่วนตัวหรือในบ้าน
 • เซลล์เชื้อเพลิงที่ไม่มีเชื้อเพลิง (พร้อมเชื้อเพลิงสำรองชนิดที่อนุญาตจำนวนสองชิ้น) สำหรับจ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เคลื่อนที่ เช่น กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและกล้องวิดีโอ สำหรับเชื้อเพลิงที่อนุญาตและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย โปรดดูที่การเดินทางพร้อมเซลล์เชื้อเพลิง (Travelling with fuel cells)

อุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ

 สิ่งที่หวงห้าม

 • แบตเตอรี่สำรอง อย่างไรก็ดี หากมีการบรรจุอย่างถูกต้องจะนับเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่อง (Carry-on baggage)
 • แบตเตอรี่ลิเธียมในอุปกรณ์ ชนิดมีกำลังไฟ 160Wh หรือปริมาณลิเธียม 8 กรัม
 • การจุดระเบิดภายในหรือเครื่องยนต์ที่มีเซลล์เชื้อเพลิง แม้เชื้อเพลิงและของเหลวนั้นได้ระบายออกแล้ว

สิ่งที่อนุญาต

 • วัตถุกำเนิดความร้อน เช่น ไฟฉายใต้น้ำและบัดกรี ที่ใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ โดยที่องค์ประกอบกำเนิดความร้อนและแบตเตอรี่ได้ถูกแยกจากกันโดยถอดฟิวส์ออก สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม โปรดดูที่การเดินทางพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม (Travelling with lithium batteries)

สิ่งที่ต้องขออนุญาต 

โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับสิ่งของในหมวดนี้ก่อนสำรองที่นั่ง

 • อุปกรณ์ชนิดใช้ไฟจากแบตเตอรี่ลิเธียม (Lithium battery powered device) พร้อมแบตเตอรี่ภายในชนิดมีกำลังไฟ 100-160Wh หรือปริมาณลิเธียม 2-8 กรัม
 • กระเป๋าเป้กู้ภัย (Avalanche rescue backpack) ที่มีขวดก๊าซความดัน
 • เตาทำอาหารสำหรับแคมปิ้ง ชนิดมีหน่วยจ่ายเชื้อเพลิงที่มีเชื้อเพลิงไวไฟชนิดเหลวอยู่
 • ตลับจ่ายก๊าซที่ติดตั้งภายในอุปกรณ์ความปลอดภัยชนิดเป่าลมในตัว เช่น เสื้อชูชีพ

อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เก้าอี้วีลแชร์แบบใช้แบตเตอรี่ แขนเทียมแบบใช้ก๊าซ

สิ่งที่อนุญาต 

 • ท่อก๊าซที่ประกอบเข้ากับแขนกล ชนิดไม่ติดไฟและไม่เป็นพิษ ซึ่งรวมท่อสำรองขนาดเท่ากันในจำนวนที่เพียงพอตลอดการเดินทาง

สิ่งที่ต้องขออนุญาต 

อุปกรณ์และของมีคม

สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่อาจมีสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ โปรดดูที่การเดินทางพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม  (Travelling with lithium batteries)

สิ่งที่หวงห้าม

 • การจุดระเบิดภายในหรือเครื่องยนต์ที่มีเซลล์เชื้อเพลิง แม้เชื้อเพลิงและของเหลวนั้นได้ระบายออกแล้ว
 • แบตเตอรี่สำรอง อย่างไรก็ดี หากมีการบรรจุอย่างถูกต้องจะนับเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่อง (Carry-on baggage)

สิ่งที่อนุญาต

 • อุปกรณ์และใบมีดที่มีลักษณะคมซึ่งบรรจุอย่างปลอดภัย เช่น ไขควง สิ่ว และใบมีดขูดสนิม โดยไม่ได้อยู่ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
 • อุปกรณ์ที่มีลักษณะทู่ เช่น แท่งเหล็ก และค้อน โดยไม่ได้อยู่ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
 • วัตถุกำเนิดความร้อน เช่น ไฟฉายใต้น้ำ (โคมไฟดำน้ำ) และบัดกรี ที่ใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จะได้รับอนุญาตเมื่อองค์ประกอบกำเนิดความร้อนและแบตเตอรี่ถูกแยกจากกันโดยถอดฟิวส์ออก
 • อุปกรณ์แพร่ผ่านสำหรับชุดตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศนับเป็นสัมภาระโหลดใต้เครื่องเท่านั้น และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โปรดติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่ต้องขออนุญาต 

โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับสิ่งของในหมวดนี้ก่อนสำรองที่นั่ง

 • เครื่องวัดอุณหภูมิหรือเครื่องวัดความดันอากาศที่มีสารปรอท ชนิดที่ต้องครอบครองโดยตัวแทนหน่วยงานสภาพอากาศของภาครัฐหรือหน่วยงานราชการระดับเดียวกัน

วัตถุไวไฟ ระเบิด กัดกร่อนและเป็นพิษ

สิ่งที่หวงห้าม

สายการบินไม่อนุญาตให้นำวัตถุที่มีคุณสมบัติไวไฟ ระเบิด กัดกร่อน และเป็นพิษมาเช็ค-อินเพื่อโหลดใต้เครื่องหรือถือขึ้นเครื่องบิน ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • ไม้ขีดไฟและไม้ขีดไฟนิรภัย
 • ไฟแช็ก ตัวจุดเชื้อเพลิง และน้ำมันไฟแช็กสำรอง
 • ดอกไม้ไฟ
 • ของเหลวไวไฟ เช่น สี น้ำมันเคลือบเงา ตัวทำละลาย น้ำมันปิโตรเลียม
 • น้ำยาฟอกขาว สารเปอร์ออกไซด์ กรด
 • ฟอสฟอรัส
 • ปุ๋ย ยาฆ่าวัชพืช ยาฆ่าแมลง    

สิ่งที่อนุญาต

 • ตัวอย่างชนิดไม่แพร่เชื้อ เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน ปลา แมลง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่บรรจุอยู่ในของเหลวชนิดติดไฟปริมาณน้อย (มีปริมาณแอลกอฮอล์เหลวหรือแอลกอฮอล์เจือจางไม่เกิน 30 มล); ตัวอย่างต้องอยู่ในหลอดแก้วหรือถุงพลาสติกที่ปิดผนึกด้วยความร้อน ซึ่งบรรจุอยู่ภายในถุงพลาสติกอื่นที่มีวัสดุดูดซับอีกชั้นและปิดผนึกด้วยความร้อนอีกชั้นหนึ่ง ปริมาณแอลกอฮอล์เหลวชนิดติดไฟรวมต้องไม่เกิน 1 ลิตร
 • บรรจุภัณฑ์ชนิดมีฉนวนที่มีไนโตรเจนเหลวแช่เย็น (dry shipper) บุรอบด้านด้วยวัสดุพรุนเพื่อการขนส่งในสภาวะอุณหภูมิต่ำ ภายในมีวัตถุไม่อันตรายที่ไม่ต้องอ้างอิงระเบียบด้านวัตถุอันตราย โดยรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ชนิดมีฉนวนต้องไม่ก่อให้เกิดแรงดันภายในและต้องไม่ปล่อยไนโตรเจนเหลวแช่เย็นใดๆ ออกมาภายนอกโดยปราศจากการปกป้องของบรรจุภัณฑ์ชนิดมีฉนวนที่หุ้มห่ออยู่  

สิ่งที่ต้องขออนุญาต 

โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับสิ่งของในหมวดนี้ก่อนสำรองที่นั่ง

 • น้ำแข็งแห้ง (คาร์บอนไดออกไซด์ชนิดแข็ง)
 • อุปกรณ์ตรวจสอบสารเคมี
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น กระเป๋านิรภัย กล่องใส่เงินสด หรือกระเป๋าใส่เงินสด ที่ทำงานโดยอาศัยวัตถุอันตราย เช่น ท่ออัดก๊าซ แบตเตอรี่ลิเธียม หรือดอกไม้เพลิง

อาวุธปืนและกระสุนปืน 

การนำอาวุธปืนเข้าและออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง

ประเทศส่วนใหญ่มีข้อกำหนดด้านการตรวจสอบอาวุธปืนและกระสุนปืนที่จะนำเข้ามาในประเทศ ซึ่งท่านต้องทราบให้แน่ชัดก่อนออกเดินทาง ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลทั้งในขณะเดินทางออกจากและเข้าไปยังแต่ละประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำอาวุธปืนและกระสุนปืนเข้าไปในประเทศนิวซีแลนด์ และ/หรือการออกจากประเทศโดยมีสิ่งเหล่านี้ติดตัวมาด้วย โปรดดูที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจนิวซีแลนด์    

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสายการบิน

ผู้โดยสารไม่สามารถสำรองน้ำหนักสำหรับอาวุธปืนและกระสุนปืนบนเที่ยวบินร่วมหรือบริการ airshare ร่วมกับสายการบินอื่นได้ และต้องทำการสำรองน้ำหนักด้วยหมายเลขเที่ยวบินของสายการบินผู้ให้บริการ

อาวุธปืนทั้งหมดต้องบรรจุลงในกระเป๋าจัดเก็บชนิดล็อคได้ที่เหมาะสมกับการขนส่งทางเครื่องบิน ยกตัวอย่าง กระเป๋าสัมภาระ กล่อง หรือหีบบรรจุ ที่ออกแบบโดยป้องกันการเข้าถึงสิ่งของภายใน สำหรับอาวุธปืนที่นำเข้าหรือออกจากสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร กระเป๋าใส่ปืนต้องเป็นชนิดวัสดุเนื้อแข็งและปิดล็อคได้   

กระสุนปืนต้องบรรจุให้แน่นหนาตามข้อกำหนดสินค้าอันตรายประเภท 1.4S (UN0012 or UN0014) และต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 5 กก.

สิ่งที่หวงห้าม

 • อาวุธปืนและกระสุนปืนที่ไม่มีใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออกตามที่กฎหมายกำหนด หรือเอกสารอื่นที่จำเป็นภายใต้กฎหมายของประเทศที่เดินทางออกและประเทศปลายทาง
 • กระสุนปืนต้องไม่บรรจุลงในสัมภาระโหลดใต้เครื่องเดียวกันกับที่บรรจุอาวุธปืน

สิ่งที่ต้องขออนุญาต 

 • ท่านต้องแจ้งความประสงค์ในการนำอาวุธปืน และ/หรือกระสุนปืนแก่เราโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตที่จำเป็น
 • หากเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร ท่านต้องแจ้งทางเราล่วงหน้าอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนวันออกเดินทาง เพื่อทางเราจะขออนุญาตขนส่งอาวุธปืนในนามของท่านได้ทันเวลา
 • ในขณะสำรองตั๋วโดยสาร แอร์นิวซีแลนด์ต้องได้รับแจ้งจากผู้โดยสารที่ต้องการนำกระสุนปืนหรืออาวุธปืนเดินทางไปพร้อมเที่ยวบิน

กระเป๋านิรภัย กล่องใส่เงินสดและกระเป๋าใส่เงินสด 

สิ่งที่ต้องขออนุญาต 

โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับสิ่งของในหมวดนี้ก่อนสำรองที่นั่ง 

 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น กระเป๋านิรภัย กล่องใส่เงินสดและกระเป๋าใส่เงินสด ซึ่งมีแบตเตอรี่ลิเธียม ดอกไม้เพลิง หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ใดๆ