นโยบายคุกกี้ของแอร์นิวซีแลนด์

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 19 มี.ค. 2561

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของแอร์นิวซีแลนด์ ตลอดจนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ หรือเว็บไซต์ Airpoints Mall (เว็บไซต์ของเรา) ท่านได้ยืนยันว่าท่านยอมรับนโยบายคุกกี้และเทคโนโลยีแบบเดียวกันตามนโยบายคุกกี้นี้

นโยบายคุกกี้นี้จะระบุข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีแบบเดียวกันที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ การศึกษานโยบายคุกกี้นี้ควรทำควบคู่กับแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวของแอร์นิวซีแลนด์

หากท่านต้องการจำกัดหรือควบคุมชนิดของคุกกี้ที่ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน โปรดอ้างอิงข้อมูลในหมวดวิธีควบคุมการตั้งค่าคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งอยู่ด้านล่าง

 

คุกกี้คืออะไร?

‘คุกกี้’ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นของท่านในขณะที่มีการเปิดดูเว็บไซต์ คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรามีสองชนิดคือ คุกกี้ชั่วคราวและคุกกี้ที่มีกำหนดอายุ

คุกกี้ชั่วคราว ใช้ในการจดจำข้อมูลที่ถูกเลือกในกระบวนการจอง ซึ่งมอบการใช้งานที่สะดวกบนเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้ชั่วคราวจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือเมื่อปิดบราวเซอร์

คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ ใช้ในการระบุตัวลูกค้าเมื่อพวกเขากลับมายังเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง และช่วยเราจดจำข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวเลือกของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงกิจกรรมออนไลน์ของลูกค้า คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาที่ทางเราเชื่อว่าจะเชื่อมโยงกับความสนใจของท่านได้ดีที่สุด คุกกี้ที่มีกำหนดอายุจะจัดเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ และจะไม่ถูกลบเมื่อปิดบราวเซอร์ แต่คุกกี้ชนิดนี้จะลบได้ก็ด้วยคำสั่งของผู้ใช้เท่านั้น

คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สาม 

แอร์นิวซีแลนด์ได้ตั้งค่าคุกกี้ (คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง) บนหน้าเว็บต่างๆ อย่างไรก็ดี เมื่อใดที่ทางเราต้องการข้อมูลและบริการเพิ่มเติม ทางเราอาจอนุญาตบริษัทอื่นๆ ให้วางคุกกี้บนหน้าเว็บของเราด้วย (คุกกี้ของบุคคลที่สาม) บริษัทพันธมิตรเหล่านี้ผ่านการคัดสรรและตรวจสอบการทำงานโดยแอร์นิวซีแลนด์ คุกกี้ของบุคคลที่สามที่บริษัทพันธมิตรของเราวางไว้บนเว็บไซต์ของเราจะช่วยสนับสนุนการปรับแต่งโฆษณาที่ท่านจะได้พบเห็นที่อื่นบนอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อผูกพันร่วมกันกับทางเรา

แอร์นิวซีแลนด์ใช้งานคุกกี้อย่างไร?

แอร์นิวซีแลนด์ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีแบบเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

  • เพื่อให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการทำงานขั้นสูง
  • เพื่อตรวจวัดประสิทธิผลของกิจกรรมการตลาดของเรา
  • เพื่อศึกษาทางเลือกของลูกค้าและนำเสนอเนื้อหาเว็บและโฆษณาที่สอดคล้องกับผู้เข้าชมได้
  • เพื่อตรวจวัดจำนวนโฆษณาที่ดึงผู้ชมจากเว็บไซต์อื่นเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา
  • เพื่อผลิตข้อมูลสำหรับรายงานรายการจอง ทั้งที่สมบูรณ์และถูกละทิ้งบนเว็บไซต์ของเรา
  • เพื่อผลิตข้อมูลเกี่ยวกับกระแสการเข้าชมเว็บไซต์และกิจกรรมของลูกค้าบนเว็บผ่านเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ที่แอร์นิวซีแลนด์ใช้แบ่งเป็นสี่กลุ่ม (ซึ่งกำหนดโดยแนวทางการใช้คุกกี้ของหอการค้าแห่งสหราชอาณาจักรที่จัดพิมพ์ในปี 2555) ดังนี้:

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง – คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อเหตุผลทางเทคนิค และมีความจำเป็นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถใช้เว็บไซต์ได้ทั่วทุกส่วนอย่างสะดวก รวมถึงสามารถใช้การทำงานพิเศษต่างๆ ได้ ซึ่งรวมถึง คุกกี้ที่ช่วยท่านล็อกอินเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ สั่งซื้อหรือใช้บริการ e-billing ทั้งนี้ หากคุกกี้เหล่านี้ถูกปิดกั้นหรือปิดการทำงาน ท่านอาจไม่สามารถใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ได้ และท่านอาจไม่สามารถใช้บริการออนไลน์ของทางเราได้ คุกกี้เหล่านี้ไม่มีหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่อาจใช้ในกิจกรรมการตลาดได้แต่อย่างใด 

คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ– คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อเก็บสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา และวิธีที่ผู้เข้าชมใช้งานเว็บไซต์ ยกตัวอย่าง หน้าเว็บหน้าใดที่ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นต้น ข้อมูลนี้เป็นการรวบรวมสถิติโดยไม่ได้ระบุตัวบุคคล ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อมอบประสบการณ์ออนไลน์ที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้งาน (เช่นการที่ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น) คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่อาจใช้ในกิจกรรมการตลาดได้แต่อย่างใด 

คุกกี้เพื่อการทำงาน – คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และทำให้ผู้ใช้ใช้งานได้ง่ายดายยิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้จะช่วยชี้ให้เราทราบว่าท่านเป็นผู้เข้าชมประจำและช่วยให้เราจดจำตัวเลือกของท่านได้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำภาษาที่ท่านใช้ ไม่ว่าท่านจะล็อกอินในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนหรือสมาชิกของ Airpoints ตลอดจนการค้นหาเที่ยวบินครั้งก่อนของท่านบนเว็บไซต์ของเรา ประเทศต้นทางที่ท่านเลือกวันที่ออกเดินทาง และข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้บนเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เก็บโดยคุกกี้เหล่านี้จะช่วยท่านประหยัดเวลาและทำให้การค้นหาเที่ยวบินเดิมง่ายขึ้นและเร็วขึ้น ทางเราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินและผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกก่อนหน้านี้เพื่อแสดงข้อเสนอที่สอดคล้องกับท่านในการมาเยือนเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อไป

คุกกี้เพื่อโฆษณาหรือกำหนดเป้าหมาย – คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อจดจำท่านบนระบบออนไลน์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์และอุปนิสัยการค้นหาของท่าน (ซึ่งรวมหน้าเว็บและลิงค์ที่ท่านเข้าชม และรวมถึงข้อความทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงของแอร์นิวซีแลนด์) ทางเราอาจเก็บข้อมูลดังกล่าวรวมกับข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เกี่ยวกับตัวท่านที่ทางเราได้รวบรวมไว้ (เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา) เพื่อสร้างโปรไฟล์ให้แก่ท่าน คุกกี้เหล่านี้ ซึ่งเมื่อใช้ร่วมกับโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ทางเราทำขึ้นเพื่อท่าน จะช่วยให้เราสามารถแสดงผลเว็บไซต์และแอป และโฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์ของแอร์นิวซีแลนด์และเว็บไซต์ของบุคคลที่สามให้สอดคล้องกับท่านมากยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่าง ทางเราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินและผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกไว้ก่อนหน้านี้มาแสดงแก่ท่านพร้อมข้อเสนอพิเศษในครั้งต่อไปที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้อาจมีการวางบนเว็บไซต์โดยทางเราหรือโดยบุคคลที่สามที่ทางเราเป็นตัวแทนคัดกรองมาอย่างระมัดระวัง (โดยการอนุญาตของเรา) เพื่อช่วยให้ทางเรา (ด้วยความช่วยเหลือของบุคคลที่สามที่ผ่านการคัดสรรอย่างระมัดระวังหากจำเป็น) สามารถที่จะ (ก) ติดตามประสิทธิผลของการโฆษณาและแคมเปญการตลาดออนไลน์ (ข) ตรวจวัดการนำผู้ชมจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามมายังเว็บไซต์ของเรา (ค) เก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายการจองที่สมบูรณ์และรายการจองที่ถูกละทิ้งบนเว็บไซต์ของเรา และ (ง) ทำการวิจัยตลาด ทั้งนี้ แอร์นิวซีแลนด์อาจแบ่งปันข้อมูลที่ทางเราได้รับผ่านคุกกี้เพื่อโฆษณาหรือกำหนดเป้าหมายกับบุคคลที่สามที่ผ่านการคัดสรรอย่างระมัดระวังเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เว้นเสียแต่ท่านจะปิดการทำงานหรือปิดกั้นคุกกี้ 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้เพื่อโฆษณาหรือกำหนดเป้าหมาย และเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลือกของท่าน โปรดที่ http://www.aboutads.info 

ตัวอย่างคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของแอร์นิวซีแลนด์
 
จำเป็นอย่างยิ่ง

Air New Zealand
Oracle RightNow

 
เพื่อประสิทธิภาพ/สืบค้น

Google Analytics
Tagman
Amazon Cloudfront
Akamai
F5 Networks
Cloud Flare
Optimizely
Edgecast

 
การทำงาน

Air New Zealand
RSA
Oracle ATG
Digital DM Publishing
Disqus
Innovata Flight Maps
Threat Metrix
Issuu

 
คุกกี้เพื่อโฆษณาหรือกำหนดเป้าหมาย

Adobe Audience Manager
Atlas
Boxever
Comission Junction
Invite Media
Marin
Right Media
Scorecard Research
Silverpop
SpecificClick
ValueClick Media

ทางเราจัดการกับสัญญาณบราวเซอร์ ‘ห้ามติดตาม’ (Do Not Track) อย่างไร

บราวเซอร์เว็บบางชนิดมีสัญญาณ “ห้ามติดตาม” ซึ่งก็คือช่อง HTTP ที่ระบุตัวเลือกของท่านเกี่ยวกับการติดตามหรือการติดตามผู้ใช้ข้ามเว็บไซต์

ทั้งนี้ พึงทราบว่าเว็บไซต์ของเราไม่จดจำสัญญาณ ‘ห้ามติดตาม’ หากท่านต้องการปิดกั้นคุกกี้บางประเภทหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถทำได้โดยตั้งค่าคุกกี้บนบราวเซอร์อินเทอร์เน็ตของท่าน โปรดดูที่หมวดวิธีควบคุมการตั้งค่าคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งอยู่ด้านล่าง

ทางเราทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่ใช้เทคโนโลยีการติดตามออนไลน์บนเว็บไซต์ของเราเพื่อแสดงโฆษณาอย่างเหมาะสมในนามของเรา และในนามผู้โฆษณารายอื่นในอินเทอร์เน็ต บริษัทเหล่านี้อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ของเราและปฏิกิริยาของท่านต่อโฆษณาของเรา และการสื่อสารอื่นๆ ของเรา และใช้ข้อมูลนี้ในการระบุโฆษณาที่ท่านจะได้รับชมบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม 

วิธีควบคุมการตั้งค่าคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน

หากท่านต้องการปิดกั้นคุกกี้บางชนิดหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราไม่ให้ถูกดาวน์โหลดลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านสามารถทำได้โดยการตั้งค่าคุกกี้บนบราวเซอร์อินเทอร์เน็ต หากต้องการดูวิธีจัดการตัวเลือกคุกกี้บนบราวเซอร์อินเทอร์เน็ตของท่าน โปรดคลิกที่เมนู ‘ความช่วยเหลือ’ บนบราวเซอร์อินเทอร์เน็ต

หากท่านเลือกที่จะปิดกั้นคุกกี้บางชนิดหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์บางส่วนของเราอาจทำงานไม่ถูกต้องและอาจไม่ทำงานเลยโดยสิ้นเชิง ซึ่งหมายถึงทางเราอาจไม่สามารถให้บริการบนเว็บแก่ท่านได้ ท่านอาจไม่สามารถค้นหาเที่ยวบิน ทำรายการจองใหม่ๆ หรือเปลี่ยนแปลงรายการจองบนเว็บไซต์ของเราได้ นอกจากนี้ ท่านอาจไม่สามารถทำธุรกรรมออนไลน์อื่นๆ ที่มีอยู่ตามปกติบนเว็บไซต์ของเราเพื่อความสะดวกของท่านได้ 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีควบคุมการตั้งค่าคุกกี้และการตั้งค่าบราวเซอร์บนคอมพิวเตอร์ของท่าน และวิธีลบคุกกี้บนฮาร์ดดิกส์ของท่าน โปรดดูที่ www.aboutcookies.org หรือ www.youronlinechoices.eu

ความเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายคุกกี้นี้

ทางเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้นี้ในบางครั้ง ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง ทางเราจะอัพเดทนโยบายคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราโดยระบุวันที่ที่อัพเดทล่าสุดไว้

การตีความ

เมื่อใดที่มีการแปลภาษาของสัญญาฉบับนี้เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ