สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ดูข้อมูลเกี่ยวกับขนาด น้ำหนักและจำนวนสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่อนุญาตได้ที่นี่

ข้อกำหนดนี้มีผลสำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยแอร์นิวซีแลนด์ หากส่วนหนึ่งส่วนใดของการเดินทางของท่านมีเที่ยวบินร่วม (codeshare flights) รวมอยู่ด้วย โปรดตรวจสอบข้อกำหนดด้านสัมภาระที่อนุญาตของสายการบินดังกล่าวด้วยเช่นกัน


สัมภาระถือขึ้นเครื่องที่อนุญาต

Bag dimensions - height, width and depth.

ขนาด

ขนาดของสัมภาระถือขึ้นเครื่องคำนวณโดยวัดความยาว ความกว้างและความสูงของกระเป๋า (รวมล้อและมือจับที่อาจแยกชิ้นได้) แล้วรวมค่าทั้งสามเข้าด้วยกัน ขนาดโดยรวมต้องไม่เกิน 118 ซม (46.5 นิ้ว)

สัมภาระอนุญาต

  • ค่าโดยสารชั้นประหยัดได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้หนึ่งชิ้น บวกกระเป๋าขนาดเล็กหนี่งใบ เช่น กระเป๋าถือหรือแล็ปท็อปชนิดบาง
  • ค่าโดยสารชั้น Premium Economy และ Business Premier หรือตั๋วที่มีการต่อเที่ยวบินเป็นประเภท Business Premier และสมาชิก Airpoints™ Gold และ Elite และ Star Alliance Gold ได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้สองชิ้น บวกสิ่งของขนาดเล็กหนี่งชิ้น

น้ำหนัก

  • สัมภาระถือขึ้นเครื่องสำหรับชั้นประหยัดมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
  • สัมภาระถือขึ้นเครื่องสำหรับชั้น Premium Economy และ Business Premier หรือตั๋วที่มีการต่อเที่ยวบินเป็นประเภท Business Premier และสมาชิก Airpoints™ Gold และ Elite และ Star Alliance Gold มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 14 กก. บวกสิ่งของขนาดเล็กหนึ่งชิ้นที่มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก.

มีสัมภาระเกินที่กำหนด?

หากสัมภาระถือขึ้นเครื่องของท่านมีจำนวนหรือน้ำหนักเกินจากที่อนุญาต และค่าโดยสารของท่านได้รวมสัมภาระโหลดใต้เครื่องไว้แล้ว ท่านมีทางเลือกดังต่อไปนี้

วัตถุจำกัดและหวงห้าม

มีสิ่งของหลายชนิดที่ท่านไม่สามารถนำไปกับสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ ดูข้อมูลที่หมวดวัตถุจำกัดและหวงห้าม (Restricted or prohibited) และข้อมูลเพิ่มเติมในหมวดเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้า

Single strollers.

รถเข็นเด็กและคาร์ซีท

ทารกและเด็กสามารถนำรถเข็น และ/หรือคาร์ซีทเดินทางด้วยได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม นอกเหนือจากสัมภาระอนุญาตอื่นๆ แม้ค่าโดยสารของพวกเขาจะไม่รวมสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

รถเข็นเด็กที่นั่งเดียวตามภาพที่มีโครงและที่นั่งแบบพับเก็บได้มักบรรจุลงในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะของเครื่องรุ่น 777-300, 777-200, 787-9 และเครื่องรุ่น A320 Domestic ได้ อย่างไรก็ดี สิ่งของเหล่านี้ต้องนำโหลดใต้เครื่องสำหรับเครื่องบินรุ่นอื่นๆ เนื่องจากช่องเก็บของมีพื้นที่จำกัด หากเที่ยวบินของท่านมีผู้โดยสารเต็ม เจ้าหน้าที่สนามบินอาจขอให้ท่านนำรถเข็นเด็กโหลดใต้เครื่อง

stroller checked in 160x182

รถเข็นเด็กชนิดนอน รถ 3 ล้อเด็กเล่น และรถเข็นเด็กขนาดใหญ่ ไม่อาจใส่ลงในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะได้ และต้องนำโหลดใต้เครื่องในเครื่องบินทุกรุ่น