สำนักงานบริการสัมภาระ
(Baggage services offices)

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระ ท่านสามารถติดต่อเราได้ทั้งที่สำนักงานบริการสัมภาระภายในนิวซีแลนด์ หรือสำนักงานบริการสัมภาระระหว่างประเทศดังต่อไปนี้

สำนักงานบริการสัมภาระภายในนิวซีแลนด์

สำนักงานบริการสัมภาระระหว่างประเทศ