กระเป๋าเดินทาง

เดินทางพร้อมสัมภาระน้อยๆ หรือต้องการนำไปมากกว่าปกติ? ต่อไปนื้คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางสำหรับผู้โดยสารทุกท่าน

ท่านนำสัมภาระเดินทางด้วยได้เท่าไร? และต้องทำอย่างไรหากต้องการนำไปมากกว่าที่กำหนด? อเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างเพื่ออ่านเกี่ยวกับจำนวนกระเป๋าเดินทางที่ท่านสามารถนำไปกับเที่ยวบินได้ สิ่งที่ไม่ควรนำไปด้วย ขนาดของกระเป๋า และหัวข้อสำคัญอื่นๆ

สัมภาระเกิน

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินจะมีผลเมื่อสัมภาระโหลดใต้เครื่องของผู้โดยสารมีจำนวนเกินกว่าที่สายการบินอนุญาต เพื่อเลี่ยงค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินแบบเต็มจำนวนของสนามบิน ท่านควรซื้อสัมภาระเพิ่มแบบชำระเงินล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน
Air New Zealand bike icon.

สัมภาระน้ำหนักเกินและขนาดเกินกำหนด 

ท่านนำอุปกรณ์กีฬา หรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก หรือมีขนาดที่ผิดปกติเดินทางด้วย? โปรดดูที่หมวดสัมภาระน้ำหนักเกินและขนาดเกินกำหนด (Overweight and oversized baggage)

วัตถุหวงห้าม

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย วัตถุบางชนิดจัดเป็นสิ่งหวงห้ามหรือจำกัดภายใต้กฎหมายการบินระหว่างประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่วัตถุหวงห้ามและจำกัด (Prohibited and restricted items)

น้ำหนักสัมภาระของเด็ก

อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็กรวมไว้ซึ่งสัมภาระอนุญาต (Baggage allowance) เช่นเดียวกับค่าโดยสารผู้ใหญ่สำหรับตั๋วแต่ละประเภท ทารกไม่ได้จัดว่ารวมอยู่ในสัมภาระโหลดใต้เครื่อง แต่นับเป็นหนึ่งในสัมภาระถือขึ้นเครื่อ